Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

Finančné vzdelávanie – interaktívny seminár pre učiteľov základných škôl

21. marec 2017

Finančné vzdelávanie – interaktívny seminár pre učiteľov základných škôl

Dňa 21. 3. 2017 výskumný a vývojový zamestnanec ŠPÚ prijal pozvanie Mestského úradu , oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, Školského Úradu v Kysuckom Novom Meste a Spoločného obecného školského úradu v Rudine na zrealizovanie interaktívneho seminára zameraného na finančné vzdelávanie pre učiteľov prvého aj druhého stupňa zo škôl v pôsobnosti uvedených školských úradov.

Čítať celý článok

 
Demokratické školské prostredie na základných školách aj vďaka aktivitám ŠPÚ

20. marec 2017

Demokratické školské prostredie na základných školách aj vďaka aktivitám ŠPÚ

Vybraných desať základných škôl aplikuje do vyučovania a školských aktivít metodické postupy predstavené na vzdelávaní s názvom Slovenská a česká regionálna akadémia k vzdelávaniu k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Pilotný ročník Akadémie sa uskutočnil na jeseň 2016, školské projekty základných škôl prebiehajú do mája 2017. Realizácia Slovenskej a českej akadémie je podporená v rámci bilaterálneho fondu na národnej úrovni v rámci grantov z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (Granty EHP a Nórska 2009 – 2014 v Slovenskej republike).

Čítať celý článok

 
Pri príležitosti 70. výročia ŠPÚ vypisuje súťaž pre učiteľov

20. marec 2017

Pri príležitosti 70. výročia ŠPÚ vypisuje súťaž pre učiteľov

Štátny pedagogický ústav pri príležitosti 70. výročia svojho založenia vypisuje súťaž v tvorbe didaktických návrhov aktivít vo vyučovaní pre učiteľov materských, základných a stredných škôl. Predmetom súťaže je tvorba metodických materiálov vhodných na vyučovanie, ukážky aktivít, pracovné listy, námety na aktivizáciu a motiváciu žiakov, reflexiu žiakov, objavné učenie sa, kooperatívne učenie, projektové učenie, problémové učenie, príbehy a podobne.

Čítať celý článok

 
Demokratické školské prostredie na základných školách aj vďaka aktivitám ŠPÚ

20. marec 2017

Demokratické školské prostredie na základných školách aj vďaka aktivitám ŠPÚ

Vybraných desať základných škôl aplikuje do vyučovania a školských aktivít metodické postupy predstavené na vzdelávaní s názvom Slovenská a česká regionálna akadémia k vzdelávaniu k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Pilotný ročník Akadémie sa uskutočnil na jeseň 2016, školské projekty základných škôl prebiehajú do mája 2017. Realizácia Slovenskej a českej akadémie je podporená v rámci bilaterálneho fondu na národnej úrovni v rámci grantov z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (Granty EHP a Nórska 2009 – 2014 v Slovenskej republike).

Čítať celý článok

 
Riaditelia ŠPÚ a Rakúskeho inštitútu v Bratislave sa dohodli na spolupráci

17. marec 2017

Riaditelia ŠPÚ a Rakúskeho inštitútu v Bratislave sa dohodli na spolupráci

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a riaditeľ Rakúskeho inštitútu v Bratislave Thomas Stiglbrunnner sa dohodli na vypracovaní memoranda o vzájomnej spolupráci . Zameraná bude predovšetkým na ďalšie vzdelávanie učiteľov prostredníctvom workshopov  v spolupráci s lektormi rakúskeho Ministerstva školstva a vzdelávania.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ a IT Asociácia Slovenska sa zhodli na potrebe väčšej motivácie pre štúdium IT  odborov

16. marec 2017

ŠPÚ a IT Asociácia Slovenska sa zhodli na potrebe väčšej motivácie pre štúdium IT odborov

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prisľúbil zástupcom IT Asociácie Slovenska podporu ŠPÚ pri riešení problému nedostatku študentov technických odborov a informačno-komunikačných technologických (IKT) odborov na stredných aj na vysokých školách. Jedným zo spoločných projektov by mal byť projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov informatiky v základných a stredných školách.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ podporí aktivity spojené s Misiou 100.výročia prvej svetovej vojny

15. marec 2017

ŠPÚ podporí aktivity spojené s Misiou 100.výročia prvej svetovej vojny

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval s atašé pre jazykovú spoluprácu Veľvyslanectva Francúzskej republiky v Slovenskej republike Emannuelle Daill a Radcom pre vzdelávacie akcie, historickým konzultantom Misie 100.výročia prvej svetovej vojny Alexandrom Lafonom  a Martinou Stiffelovou, riaditeľkou odboru bilaterálnej spolupráce z MŠVVaŠ SR o možnostiach spolupráce slovenských a francúzskych škôl. Do aktivít spojených s poznávaním obdobia  prvej svetovej cez osobnosti generála Štefánika by sa mali zapojiť základné školy, stredné odborné školy, gymnáziá a prípadne aj univerzity prostredníctvom kreatívnych súťažných projektov na báze výmennej slovensko-francúzskej spolupráce. Súčasťou projektu bude aj spoločná konferencia o období 1.svetovej vojny z pohľadu Slovenska i Francúzska.

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ sa rokovalo o podmienkach experimentálneho overovania programu Teach for Slovakia

13. marec 2017

V ŠPÚ sa rokovalo o podmienkach experimentálneho overovania programu Teach for Slovakia

V Štátnom pedagogickom ústave rokovali zástupcovia programu Teach for Slovakia v podmienkach experimentálneho overovania projektu v prostredí škôl na Slovensku. Cieľom overovania by malo byť potvrdenie úrovne kvality vzdelávacieho programu, ktorého zámerom je dosiahnuť na Slovensku systémové a štrukturálne zmeny, podporujúce reálnu rovnosť detí a mladých ľudí v prístupe ku kvalitnému vzdelaniu bez ohľadu na sociálne a ekonomické zázemie.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ prispeje ÚPN pri spracovávaní histórie najmä metodickým usmernením

13. marec 2017

ŠPÚ prispeje ÚPN pri spracovávaní histórie najmä metodickým usmernením

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval s predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrejom Krajňákom o možnostiach ďalšej spolupráce, vrátane zastúpenia odborníkov z ÚPN v predmetových komisiách ŠPÚ. Obidve inštitúcie spája presvedčenie, že viesť k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu spoznávania objektívnych faktov z obdobia kontroverzných období slovenskej histórie, je dôležitou podmienkou vysporiadania sa s prejavmi extrémizmu. Úlohou ŠPÚ bude predovšetkým metodické usmerňovanie pri spracovávaní dobových materiálov ÚPN z obdobia rokov 1939 – 1945 a z obdobia historických medzníkov rokov 1945 – 1989 pre potreby učiteľov a škôl. Zástupcovia inštitúcií sa na potrebe efektívnej spolupráce zhodli aj preto, že v školských učebniciach nie je dostatok informácií o niektorých udalostiach z novodobej histórie Slovenska.

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ sa rokovalo o podmienkach experimentálneho overovania programu Teach for Slovakia

13. marec 2017

V ŠPÚ sa rokovalo o podmienkach experimentálneho overovania programu Teach for Slovakia

V Štátnom pedagogickom ústave rokovali zástupcovia programu Teach for Slovakia v podmienkach experimentálneho overovania projektu v prostredí škôl na Slovensku. Cieľom overovania by malo byť potvrdenie úrovne kvality vzdelávacieho programu, ktorého zámerom je dosiahnuť na Slovensku systémové a štrukturálne zmeny, podporujúce reálnu rovnosť detí a mladých ľudí v prístupe ku kvalitnému vzdelaniu bez ohľadu na sociálne a ekonomické zázemie.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ bude spolupracovať na realizácii projektu ozdravenia populácie v základných školách

09. marec 2017

ŠPÚ bude spolupracovať na realizácii projektu ozdravenia populácie v základných školách

Štátny pedagogický ústav bude spolupracovať na realizácii projektu, ktorý má ozdraviť populáciu v základných školách. Dohodli sa na tom riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk a predseda OZ Slovenský orol, ktorý je projektovým manažérom zámeru ozdravenia populácie prostredníctvom telesnej výchovy v školách. Projekt, ktorý podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, má prispieť ku skvalitneniu telesnej výchovy v základných školách, v mimoškolských aktivitách a centrách voľného času. Cieľom tohto procesu je podpora duševného a telesného zdravia populácie, duševnej rovnováhy, prevencia proti civilizačným chorobám ochrana pred stresom.

Čítať celý článok

 
Vyšlo nové číslo časopisu Jazyk a literatúra

09. marec 2017

Vyšlo nové číslo časopisu Jazyk a literatúra

Práve vyšlo nové (3.-4.) číslo časopisu Jazyk a literatúra. Nájdete ho pod odkazom Jazyk a literatúra.

Čítať celý článok

 
Študenti PF Prešovskej univerzity v Prešove navštívili počas pedagogickej praxe ŠPÚ

08. marec 2017

Študenti PF Prešovskej univerzity v Prešove navštívili počas pedagogickej praxe ŠPÚ

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít Hajduk privítal  v ŠPÚ štyridsať študentov Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity (PFPU)v Prešove, ktorí  spolu s pedagógmi  v rámci trojdňovej exkurzie navštívili viaceré inštitúcie na Slovensku i v Rakúsku. Študenti 2. ročníka magisterského štúdia odbor predškolská pedagogika PF PU v Prešove zaujímali otázky súvisiace s touto problematikou.

Čítať celý článok

 
Katalógy odporúčaného knižného fondu podľa ŠVP budú hotové do konca marca

08. marec 2017

Katalógy odporúčaného knižného fondu podľa ŠVP budú hotové do konca marca

Katalógy odporúčaného knižného fondu podľa Štátneho vzdelávacieho programu budú hotové do konca marca. Dohodli sa dnes na tom zástupcovia Štátneho pedagogického ústavu a Slovenskej pedagogickej knižnice.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk vystúpil na konferencii v Osvienčime s posolstvom v oblasti vzdelávania a mediálnej výchovy v súčasnej Európe

07. marec 2017

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk vystúpil na konferencii v Osvienčime s posolstvom v oblasti vzdelávania a mediálnej výchovy v súčasnej Európe

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk, na medzinárodnej konferencii v poľskom Osvienčime, vystúpil s hlavným referátom, v ktorom sa zameral na najdôležitejšie  úlohy vzdelávania a mediálnej výchovy v súčasnej Európe. Podčiarkol dôležitosť  inštitucionalizmu v médiách najmä v súvislosti s dodržiavaním etického kódexu a normatívnych princípov médií pri informovaní o dianí v súčasnosti, v minulosti, ale aj v reklame . Etika má podľa neho  pri vzdelávaní a mediálnej výchove významné postavenie ako súhrn noriem, kódexov, smerníc pre dodržiavanie morálky.

Čítať celý článok