Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


16.02.2017

ŠPÚ bude garantom overovania vzdelávania v anglickom jazyku formou metodiky Jolly Phonics

Štátny pedagogický ústav bude garantom experimentálneho overovania vzdelávania v anglickom jazyku v základných školách formou metodiky Jolly Phonics. Dohodli sa na tom riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk a výkonná riaditeľka Education Initiative, organizácie pre vzdelávanie učiteľov a distribúciu výukového materiálu Jolly Phonics na Slovensku, Viera Machálková. Hlavným zámerom overovania je  kontinuálne posilniť vzdelávanie na predškolskom a elementárnom stupni.

„Dohodli sme sa na spolupráci pri overovacom zavedení metodiky na prvom stupni v 48 základných školách. V ŠPÚ nastavíme kritériá, podľa ktorých vyberieme školy zo všetkých krajov Slovenska. Cieľom tohto procesu je zistiť úroveň kvality výučby metodikou Jolly Phonics, podpora pri zvyšovaní kvality výučby v základných školách, ako aj pomoc bilingválnemu vzdelávaniu v anglickom jazyku na Slovensku“, uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.  

V súčasnosti metódou Jolly Phonics učí anglický jazyk v 163 základných škôl na Slovensku 250 vyškolených učiteľov. Metóda, ktorá je postavená na zručnostiach detí aj učiteľa, rešpektuje individuálneho prístupu k žiakom. Podľa odborníkov je vhodná aj pre žiakov s poruchami učenia. Systém sa podľa  nich osvedčil aj v inkluzívnom školskom prostredí v krajoch, kde je veľa detí rómskej národnosti.

Podľa riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka, ak budú s prípravami hotoví v júni tohto roka, experimentálne overovanie sa začne realizovať od začiatku školského roka 2017/2018.