Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

RIADITEĽ ŠPÚ Ľ. HAJDUK ODOVZDAL MENOVACIE DEKRÉTY ČLENOM KOMISIE PRE TRADIČNÚ KULTÚRU

06. apríl 2017

RIADITEĽ ŠPÚ Ľ. HAJDUK ODOVZDAL MENOVACIE DEKRÉTY ČLENOM KOMISIE PRE TRADIČNÚ KULTÚRU

V Štátnom pedagogickom ústave po prvý raz zasadala Odborná komisia na podporu tradičnej ľudovej kultúry.

Čítať celý článok

 
ODBORNÍCI PREHODNOTILI RUP PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY S VYUČOVANÍM JAZYKA NEMECKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY

04. apríl 2017

ODBORNÍCI PREHODNOTILI RUP PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY S VYUČOVANÍM JAZYKA NEMECKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY

V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo pracovné stretnutie zástupcov škôl s vyučovaním jazyka nemeckej národnostnej menšiny, ktoré iniciovali tieto školy v súvislosti s prehodnotením ich rámcového učebného plánu (RUP).

Čítať celý článok

 
ŠTVRTÉHO APRÍLA SI PRIPOMÍNAME OSLOBODENIE BRATISLAVY SPOD NACISTICKEJ OKUPÁCIE

04. apríl 2017

ŠTVRTÉHO APRÍLA SI PRIPOMÍNAME OSLOBODENIE BRATISLAVY SPOD NACISTICKEJ OKUPÁCIE

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk si spolu s ďalšími zástupcami štátnej a verejnej správy, samosprávy a ďalších spoločenských organizácií pripomenul na Slavíne 72.výročie oslobodenia hlavného mesta Slovenska Bratislavy spod nacistickej okupácie.

Čítať celý článok

 
Ľ: HAJDUK: NAJVYŠŠIE REZORTNÉ OCENENIA SV. GORAZDA SÚ MORÁLNYM OCENENÍM PRE UČITEĽOV

31. marec 2017

Ľ: HAJDUK: NAJVYŠŠIE REZORTNÉ OCENENIA SV. GORAZDA SÚ MORÁLNYM OCENENÍM PRE UČITEĽOV

Desiatky pedagógov a osobností z oblasti školstva i spoločenského života si prevzali od ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy.

Čítať celý článok

 
PRI PRÍLEŽITOSTI 70. VÝROČIA ŠPÚ VYPISUJE SÚŤAŽ PRE UČITEĽOV

30. marec 2017

PRI PRÍLEŽITOSTI 70. VÝROČIA ŠPÚ VYPISUJE SÚŤAŽ PRE UČITEĽOV

Štátny pedagogický ústav pri príležitosti 70. výročia svojho založenia vypisuje súťaž v tvorbe didaktických návrhov aktivít vo vyučovaní pre učiteľov materských, základných a stredných škôl.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ SPRÍSTUPNIL NA WEBOVEJ STRÁNKE METODICKÝ PORTÁL PRE UČITEĽOV

30. marec 2017

ŠPÚ SPRÍSTUPNIL NA WEBOVEJ STRÁNKE METODICKÝ PORTÁL PRE UČITEĽOV

Štátny pedagogický ústav sprístupnil na svojej webovej stránke skúšobnú verziu metodického portálu http://194.160.4.174/ ako priestor pre metodickú podporu inovovaných Štátnych vzdelávacích programov.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ podporuje školy v príprave detí na výzvy spojené s ochranou zdravia a prvou pomocou

28. marec 2017

ŠPÚ podporuje školy v príprave detí na výzvy spojené s ochranou zdravia a prvou pomocou

V historickej budove Opery SND v Bratislave už po jedenásty raz odmeňovali  profesionálov, dobrovoľníkov i laickú verejnosť vrátane detí, ktorí zachránili, alebo výrazne pomáhali pri záchrane ľudských životov v neočakávaných situáciách. O tých, ktorí si dne s prebrali ocenenie na slávnostnom odovzdávaní cien Zlatého záchranárskeho kríža za rok 2016 rozhodla Odborná porota zložená z predstaviteľov všetkých zložiek Integrovaného záchranného systému na Slovensku.
„Spoločnosť musí byť pripravená na výzvy spojené s ochranou, zdravia, prírody a ľudí. To si samozrejme vyžaduje vytvoriť a udržiavať systém viacerých koncepčných opatrení v obsahu vzdelávania a v súvislosti s tým aj prípravy učiteľov. Významné miesto má v tomto procese formovanie postojov k ochrane zdravia, k bezpečnému konaniu a správaniu sa ako aj k vedomostiam z oblasti bezpečnosti spoločnosti a práce.  Z toho dôvodu Štátny pedagogický ústav podporuje výchovu a vzdelávanie v základných a stredných školách v oblasti ochrany zdravia a prvej pomoci, aby žiaci boli schopní, teraz ale aj v dospelosti, reagovať  na potreby ochrany zdravia a poskytnutia prvej pomoci v praktickom živote, čo podľa odborníkov vôbec nie je samozrejmosťou,“ uviedol  po skončení slávnosti v Opere SND riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Čítať celý článok

 
Ľ. Hajduk: Vzdelávacie centrum v Dubline plní nezastupiteľnú funkciu pre slovenské deti

25. marec 2017

Ľ. Hajduk: Vzdelávacie centrum v Dubline plní nezastupiteľnú funkciu pre slovenské deti

Slávnostná akadémia v Dubline, ktorá  konala pri príležitosti 10. výročia školskej prevádzky vo Vzdelávacom centre pre slovenské deti v Írsku, patrila predovšetkým malým a mladým Slovákom, ale aj vystúpeniu Mestského divadla Trenčín s hudobno-dramatickou úpravou Tajovského hry Ženský zákon. Deti, ktoré pravidelne navštevujú centrum, aby nestratili kontakt s materinskou rečou, predviedli umelecké pásma v slovenskom jazyku a slovenskí učitelia zo vzdelávacieho centra v Dubline mali možnosť priamo na vyučovaní predviesť svoje vedomosti a didaktické schopnosti pri ich odovzdávaní deťom pred zástupcami vzdelávacích centier z viacerých krajín Európy, zástupcami MŠVVŠ SR, ŠPÚ a ÚSŽZ.

Čítať celý článok

 
ZŠ Matky Alexie spolu so ŠPÚ vyhlásila súťaž Kľúče od kráľovstva Márie Terézie

24. marec 2017

ZŠ Matky Alexie spolu so ŠPÚ vyhlásila súťaž Kľúče od kráľovstva Márie Terézie

Základná škola Matky Alexie spolu so Štátnym pedagogickým ústavom vyhlásila 2. ročník súťaže   Kľúče od kráľovstva Márie Terézie. Do celoslovenskej súťaže pri príležitosti 300. výročia narodenia panovníčky sa môžu zapojiť žiaci a učitelia základných škôl témou z histórie, spojenej s obdobím panovania Márie Terézie, prostredníctvom výtvarno-literárnej súťaže. Témou tohto ročníka je pamäť miesta a osobnosti jednotlivých regiónov Slovenska, ktoré majú priamy súvis s vládou, reformami a pôsobením panovníčky. Vo svojich prácach by žiaci a učitelia mali zmapovať špecifiká svojho regiónu.  Viac informácií nájdete v prílohách alebo na webovej stránke ŠPÚ.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ spolu s ďalšími partnermi odsúhlasili Rámcový vzdelávací program rómskeho jazyka A1

24. marec 2017

ŠPÚ spolu s ďalšími partnermi odsúhlasili Rámcový vzdelávací program rómskeho jazyka A1

Na akademickej pôde Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe sa konalo druhé nadnárodné projektové stretnutie v rámci medzinárodného projektu „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia – Erasmus+“ (číslo projektu: 2016-1-SK01-KA202-022602). Predmetom rokovania bol Rámcový vzdelávací program rómskeho jazyka vrátane jazykového portfólia podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Boli prediskutované dokumenty, ktoré majú podporiť rozvoj komunikačných zručností na jazykovej úrovni A1 podľa SERR. Súčasťou diskusie boli aj témy z oblasti interkultúrneho porozumenia, ktoré majú podporiť toleranciu a vzájomnú akceptáciu rôznych kultúr v dnešnej spoločnosti. Po zapracovaní pripomienok k Rámcovému vzdelávaciemu programu rómskeho jazyka (A1) bol tento dokument zahraničnými partnermi projektu odsúhlasený.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ a Rakúsky inštitút v Bratislave pripravujú workshop pre učiteľov nemčiny

23. marec 2017

ŠPÚ a Rakúsky inštitút v Bratislave pripravujú workshop pre učiteľov nemčiny

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Rakúskym inštitútom organizuje pre učiteľov zo Slovenska workshop Filme im Deutschunterricht / Österreich im Film. Workshop sa bude konať dňa 26. 04. 2016  v Štátnom pedagogickom ústave na Pluhovej ulici 8 v Bratislave. Workshop je určený pre učiteľov nemeckého jazyka v osemročných gymnáziách a stredných školách. Na workshope budú mať učitelia okrem iného možnosť zostaviť praktické cvičenia k filmom. Podrobnejšie informácie nájdete v prílohe správy spolu s kontaktnými údajmi na prihlásenie sa na workshop. 

Čítať celý článok

 
ŠPÚ a Rakúsky inštitút v Bratislave pripravujú workshop pre učiteľov nemčiny

23. marec 2017

ŠPÚ a Rakúsky inštitút v Bratislave pripravujú workshop pre učiteľov nemčiny

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Rakúskym inštitútom organizuje pre učiteľov zo Slovenska workshop Filme im Deutschunterricht / Österreich im Film. Workshop sa bude konať dňa 26. 04. 2016  v Štátnom pedagogickom ústave na Pluhovej ulici 8 v Bratislave. Workshop je určený pre učiteľov nemeckého jazyka v osemročných gymnáziách a stredných školách. Na workshope budú mať učitelia okrem iného možnosť zostaviť praktické cvičenia k filmom. Podrobnejšie informácie nájdete v prílohe správy spolu s kontaktnými údajmi na prihlásenie sa na workshop. 

Čítať celý článok

 
ŠPÚ a OZ Baštrng chcú formou súťaže podporiť rozvoj kreativity študentov stredných škôl

23. marec 2017

ŠPÚ a OZ Baštrng chcú formou súťaže podporiť rozvoj kreativity študentov stredných škôl

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s OZ Baštrng pripravia podmienky súťaže pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl, zameranej na získavanie nových poznatkov a podporu rozvoja kreatívneho myslenia a zručností. Na pracovnom stretnutí v ŠPÚ sa na tom dohodli zástupcovia ŠPÚ, OZ Baštrng a Divadla LA KOMIKA.

Čítať celý článok

 
Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní – výzva na prihlasovanie

22. marec 2017

Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní – výzva na prihlasovanie

Štátny pedagogický ústav ako odborný garant projektu experimentálneho overovania s názvom Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní vyhlasuje výzvu na prihlasovanie.

Čítať celý článok

 
Pozvánka na seminár pre učiteľov cudzích jazykov k podpore sebahodnotenia a autonómneho učenia sa žiakov na hodinách cudzích jazykov v základnej škole

21. marec 2017

Pozvánka na seminár pre učiteľov cudzích jazykov k podpore sebahodnotenia a autonómneho učenia sa žiakov na hodinách cudzích jazykov v základnej škole

ŠPÚ pozýva učiteľov cudzích jazykov na seminár zameraný na autonómne učenie sa a sebahodnotenie žiakov vo veku 7 až 10 rokov. Seminár sa bude konať dňa 4. 5. 2017 v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave.

Čítať celý článok