Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


27.02.2017

Riaditeľ ŠPÚ rokoval so splnomocnencom vlády pre rómske komunity

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk rokoval dnes so splnomocnencom vlády pre rómske komunity Ábelom Ravaszom o programoch, projektoch a výskume v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Otvorili aj otázku prípravy Rámcového vzdelávacieho programu pre rómsky jazyk, nielen ako jazyk národnostnej menšiny, ale aj ako cudzí jazyk podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky. Zástupcovia zúčastnených strán hovorili aj o možnostiach, ako zabezpečiť učiteľov rómskeho jazyka a to prostredníctvom nového učebného odboru Romológia na vysokej škole. Širšie diskutovanou bola aj téma udržateľnosti škôl s vyučovaním rómskeho jazyka a literatúry, či podpora zvyšovania počtu štátnych škôl s vyučovacím jazykom rómskym. Zástupcovia ŠPÚ a ÚSVRK sa dohodli na spolupráci pri analýzach inkluzívneho vzdelávania a škôl, ktoré ho v súčasnosti realizujú.

„Zhodli sme sa na tom, že aktuálnou témou dňa je najmä príprava učiteľov rómskeho jazyka, tvorba učebníc, ako aj vytvorenie podmienok pre vznik základných a stredných škôl s vyučovaním rómskeho jazyka“, povedal riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk po skončení rokovania.