Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Aktuality

28. august 2017

Štátny pedagogický ústav spustil metodický portál pre učiteľov

Štátny pedagogický ústav má už na svojej webovej stránke verejne dostupný metodický portál ako priestor pre metodickú podporu inovovaných Štátnych vzdelávacích programov.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ pokračuje s workshopmi pre školy s vyučovacím jazykom maďarským

28. august 2017

ŠPÚ pokračuje s workshopmi pre školy s vyučovacím jazykom maďarským

Štátny pedagogický ústav pokračuje v realizácii odborných workshopov na podporu implementácie národného projektu „Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským“. Posledný z nich sa uskutočnil vo Veľkom Mederi.

Čítať celý článok

 
Pred začiatkom nového školského roka zasadalo kolégium riaditeľa ŠPÚ

25. august 2017

Pred začiatkom nového školského roka zasadalo kolégium riaditeľa ŠPÚ

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk informoval členov kolégia o zmene pôsobiska Výboru pre rozvoj vzdelávania a ľudské práva. Od 1.septembra tohto roka bude agendu výboru vykonávať v ŠPÚ a jeho tajomníkom bude riaditeľ ŠPÚ.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ podporí projekt  DVD dokumentov pre školy

23. august 2017

ŠPÚ podporí projekt DVD dokumentov pre školy

Štátny pedagogický ústav podporí projekt DVD dokumentov pre základné a stredné školy, ktorý predstaví žiakom a študentom úspešných Slovákov a Slovenky. Na podpore realizácie tejto myšlienky sa zhodol riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Oľga Nachtmannová. Základný námet k sérii DVD už bol podporený z grantu AVF.

Čítať celý článok

 
Interkultúrne vzdelávanie v ZŠ so žiakmi z rómskych komunít

21. júl 2017

Interkultúrne vzdelávanie v ZŠ so žiakmi z rómskych komunít

Medzi prioritné úlohy ŠPÚ patrí inovatívne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí sú kľúčovými aktérmi pri vytváraní podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v školách.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ bude participovať na príprave projektu Integrované digitálne technológie

20. júl 2017

ŠPÚ bude participovať na príprave projektu Integrované digitálne technológie

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval so zástupcom spoločnosti Book and Book Publisher o príprave projektového zámeru inovatívnej metodiky vyučovania predmetov v základných a stredných školách, v ktorej budú základným prvkom procesu vzdelávania integrované digitálne technológie.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk dostal od vedenia PdF UK ďakovný list k 70. výročiu založenia inštitúcie

17. júl 2017

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk dostal od vedenia PdF UK ďakovný list k 70. výročiu založenia inštitúcie

Dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. PaedDr. Alica Vančová, CS. poslala riaditeľovi Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovítovi Hajdukovi, PhD. gratuláciu k 70.výročiu založenia najstaršieho vedeckovýskumného pracoviska v oblasti školstva na Slovensku.

Čítať celý článok

 
Ľudovít Hajduk pre SNN: Dôležitosť a aktuálnosť pedagogickej vedy rezonujú aj po 70 rokoch od vzniku ŠPÚ

11. júl 2017

Ľudovít Hajduk pre SNN: Dôležitosť a aktuálnosť pedagogickej vedy rezonujú aj po 70 rokoch od vzniku ŠPÚ

„Pedagogická veda, jej pestovanie, zveľaďovanie a praktické zužitkovanie sú rovnako dôležité, ak nie ešte dôležitejšia v súčasnom svete, v ktorom sa dennodenne stretávame s prejavmi laxného prístupu k hodnotám, hodnotovej orientácii detí a žiakov, k morálke a interpretácii vzdelania, a aj charakteru, čestnosti, solidarity, tolerancie a podobne“, uviedol v rozhovore pre Slovenské národné noviny riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.

Čítať celý článok

 
Jesenná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých

30. jún 2017

Jesenná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých

Jesenná akadémia 2017

Demokratické školské prostredie pre všetkých

Čítať celý článok

 
Slovenská a česká regionálna akadémia: Inkluzívne školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť - uznanie – rovnosť. Príklady implementácie

27. jún 2017

Slovenská a česká regionálna akadémia: Inkluzívne školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť - uznanie – rovnosť. Príklady implementácie

V priebehu práve sa končiaceho školského roka 2016/2017 sa školy, ktoré boli v novembri 2016 na Slovenskej a českej akadémii Inkluzívne prostredie pre všetkých, pokúsili aplikovať prístupy k podpore inkluzívneho prostredia a vyučovaniu k ľudským právam do svojej školskej praxe.

Čítať celý článok

 
Učitelia rómskeho jazyka začnú používať inovované pedagogické dokumenty už v budúcom školskom roku

26. jún 2017

Učitelia rómskeho jazyka začnú používať inovované pedagogické dokumenty už v budúcom školskom roku

V rámci medzinárodného projektu Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia sa zišli učitelia rómskeho jazyka na pracovnom stretnutí v Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii v Košiciach.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ prijal záštitu nad konferenciou a projektom Múzea mesta Bratislavy Oživené učebnice

20. jún 2017

Riaditeľ ŠPÚ prijal záštitu nad konferenciou a projektom Múzea mesta Bratislavy Oživené učebnice

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal záštitu nad konferenciou a projektom didaktickej expozície Múzea mesta Bratislavy Oživené učebnice.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ a MPSVaR SR budú spoločne pracovať na národnom projekte Každé dieťa sa počíta

19. jún 2017

ŠPÚ a MPSVaR SR budú spoločne pracovať na národnom projekte Každé dieťa sa počíta

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Oľga Pietruchová sa dohodli na spolupráci pri príprave národného projektu Každé dieťa sa počíta.

Čítať celý článok

 
Poznaj slovenskú reč

15. jún 2017

Poznaj slovenskú reč

V gescii Štátneho pedagogického ústavu sa v Strednej odbornej škole stavebnej – ÉSzKI v Nových Zámkoch od 7. do 9. júna 2017 konal 37. ročník súťaže Poznaj slovenskú reč pre školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Čítať celý článok