Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

Vzdelávanie slovenských učiteľov v Nórsku

22. marec 2016

Vzdelávanie slovenských učiteľov v Nórsku

V dňoch 3. – 9. apríla 2016 sa 31 absolventov inovačného vzdelávania v rámci projektu Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov zúčastní študijnej návštevy v nórskom Lillehameri. Študijná návšteva je organizovaná v spolupráci s Nansen Fredssenter/Nansen Center for Peace and Dialogue v Lillehameri s cieľom podporiť osvojené kompetencie absolventov v oblasti multikulturality a interkultúrneho vzdelávania žiakov z rómskych komunít. Účastníci študijnej návštevy sa prostredníctvom pedagogickej praxe škôl v Lillehameri a Osle oboznámia s nórskym vzdelávacím systémom a prístupmi integrácie, v rámci workshopov budú hľadať odpovede na otázky Ako byť dobrým učiteľom/dobrou učiteľkou?, Čo je interkultúrna kompetencia? a spoločne sa pokúsia nájsť riešenia každodenných problémov v edukácii žiakov v multikultúrnom prostredí. Študijná návšteva je financovaná z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Bližšie informácie nájdete v informačnom letáku.

Čítať celý článok

 
Russian Online

21. marec 2016

Russian Online

Štátny pedagogický ústav sa spolupodieľa na riešení projektu s názvom „Russian Online“. Tento projekt je financovaný v rámci programu Erasmus+. Projekt sa má realizovať v období do augusta 2017.

Čítať celý článok

 
Mobilné prírodovedné vzdelávanie

16. marec 2016

Mobilné prírodovedné vzdelávanie

V januári 2016 bol ukončený projekt Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (KEGA 108UK-4/2013) „Mobilné prírodovedné vzdelávanie“, primárne zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií s využitím počítačom podporovaného prírodovedného laboratória (PPPL).

Čítať celý článok

 
Informačný seminár pre materské školy

09. marec 2016

Informačný seminár pre materské školy

Informačný seminár pre materské školy:

Čítať celý článok

 
Jazyk a Literatúra (časopis) 5. - 6. /2015

26. február 2016

Jazyk a Literatúra (časopis) 5. - 6. /2015

Práve vyšlo nové (5.-6.) číslo časopisu Jazyk a literatúra. Nájdete ho pod odkazom Jazyk a literatúra (časopis).

 
Nová edícia publikácií so zameraním na rómsky jazyk a rómsku kultúru

25. február 2016

Nová edícia publikácií so zameraním na rómsky jazyk a rómsku kultúru

Vážené pani riaditeľky, Vážení páni riaditelia,

Čítať celý článok

 
Prihlasovanie nepilotných materských škôl ukončené

04. február 2016

Prihlasovanie nepilotných materských škôl ukončené

Momentálne prebieha administrácia prihlášok na informačné stretnutie k inovovanému ŠVP nepilotných materských škôl. O termínoch a priebehu školení Vás budeme včas informovať.

 
Zmena termínu odovzdania školského vzdelávacieho programu pilotných materských škôl
 
Kontinuálne vzdelávanie

20. január 2016

Kontinuálne vzdelávanie

Kontinuálne vzdelávanie 

Čítať celý článok

 
PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ

15. január 2016

PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásilo súťaž Pekná maďarská reč pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Celoslovenské kolo v školskom roku 2015/2016 sa bude konať v dňoch 13. – 15. apríla 2016 v Gymnáziu a základnej škole Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach.

 
On-line prihlasovanie

21. december 2015

On-line prihlasovanie

Vážené pani učiteľky,

Čítať celý článok

 
Jazyk a literatúra (časopis) 4/2015

17. december 2015

Jazyk a literatúra (časopis) 4/2015

Práve vyšlo štvrté číslo časopisu Jazyk a literatúra. Nájdete ho pod odkazom Jazyk a literatúra (časopis).

 
Súčasné výzvy jazykového vzdelávania na Slovensku: ako ďalej?

10. november 2015

Súčasné výzvy jazykového vzdelávania na Slovensku: ako ďalej?

 
Vyjadrite sa !

12. október 2015

Vyjadrite sa !

Dotazník monitorovania využívania a vhodnosti učebníc v základných a stredných školách z pohľadu učiteľov – DRUHÁ FÁZA

Čítať celý článok