Metodické podnety

Na tomto mieste nájdete rôzne námety na vyučovanie, ktoré môžete vyhľadať na základe rôznych kritérií.

Občianska náuka - metodické listy

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
občianska náuka

Ročník
3.

 
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA ŽIAKOV V PREDMETE ETICKÁ VÝCHOVA

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA ŽIAKOV V PREDMETE ETICKÁ VÝCHOVA

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
nezaradené

 
Metodika pre ZŠ - Aplikácia ľudskoprávnych tém vo vyučovaní anglického jazyka a výtvarnej výchovy

Metodika pre ZŠ - Aplikácia ľudskoprávnych tém vo vyučovaní anglického jazyka a výtvarnej výchovy

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Umenie a kultúra

Predmet
výtvarná výchova

Ročník
nezaradené

 
Metodika pre ZŠ - Aplikácia ľudsko-právnych tém vo vyučovaní dejepisu a geografie

Metodika pre ZŠ - Aplikácia ľudsko-právnych tém vo vyučovaní dejepisu a geografie

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
geografia

Ročník
nezaradené

 
METODICKÝ LIST - ETICKÁ VÝCHOVA - EKONOMICKÉ HODNOTY A ETIKA

METODICKÝ LIST - ETICKÁ VÝCHOVA - EKONOMICKÉ HODNOTY A ETIKA

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
8.

 
METODICKÝ LIST - ETICKÁ VÝCHOVA - PROSOCIÁLNOSŤ AKO ZLOŽKA VLASTNEJ IDENTITY

METODICKÝ LIST - ETICKÁ VÝCHOVA - PROSOCIÁLNOSŤ AKO ZLOŽKA VLASTNEJ IDENTITY

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
7.

 
METODICKÝ LIST - ETICKÁ VÝCHOVA - VÝZNAM PLNENIA POVINNOSTÍ V RÁMCI PREHĹBENIA SEBAPOZNANIA

METODICKÝ LIST - ETICKÁ VÝCHOVA - VÝZNAM PLNENIA POVINNOSTÍ V RÁMCI PREHĹBENIA SEBAPOZNANIA

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
1.

 
METODICKÝ LIST - ETICKÁ VÝCHOVA - DOBRÉ MENO a PRAVDA AKO ETICKÉ HODNOTY

METODICKÝ LIST - ETICKÁ VÝCHOVA - DOBRÉ MENO a PRAVDA AKO ETICKÉ HODNOTY

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
8.

 

Biológia - vzorové maturitné zadanie

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a príroda

Predmet
biológia

 
HUDOBNÁ VÝCHOVA - ROČNÝ PLÁN PRE 5. ROČNÍK ZŠ

HUDOBNÁ VÝCHOVA - ROČNÝ PLÁN PRE 5. ROČNÍK ZŠ

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Umenie a kultúra

Predmet
hudobná výchova

Ročník
5.

 
HUDOBNÁ VÝCHOVA - ROČNÝ PLÁN PRE 6. ROČNÍK ZŠ

HUDOBNÁ VÝCHOVA - ROČNÝ PLÁN PRE 6. ROČNÍK ZŠ

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Umenie a kultúra

Predmet
hudobná výchova

Ročník
6.

 
Etická výchova - metodický list - sexuálne násilie a zneužívanie detí

Etická výchova - metodický list - sexuálne násilie a zneužívanie detí

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
1.

 
HUDOBNÁ VÝCHOVA - ROČNÝ PLÁN PRE 8. ROČNÍK ZŠ

HUDOBNÁ VÝCHOVA - ROČNÝ PLÁN PRE 8. ROČNÍK ZŠ

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Umenie a kultúra

Predmet
hudobná výchova

Ročník
8.