Aktuality

Informácie o zverejnení nových dokumentov, ponuke aktuálnych školení, seminárov, worshopov určených pre učiteľov.

Výstupy projektu TAKE ME OUT

07. august 2020

Výstupy projektu TAKE ME OUT

Viac informácií sa dočítate v článku.

Čítať celý článok

 
Vedecká konferencia:  VYUČOVANIE PRVÉHO (L2) A DRUHÉHO (L3) CUDZIEHO JAZYKA Z POHĽADU  APLIKOVANEJ LINGVISTIKY: KOOPERÁCIE – KONTRASTY – ANALÓGIE –  INTERDISCIPLINARITA

23. jún 2020

Vedecká konferencia: VYUČOVANIE PRVÉHO (L2) A DRUHÉHO (L3) CUDZIEHO JAZYKA Z POHĽADU APLIKOVANEJ LINGVISTIKY: KOOPERÁCIE – KONTRASTY – ANALÓGIE – INTERDISCIPLINARITA

Ústav cudzích jazykov Technickej univerzity vo Zvolene organizuje vedeckú konferenciu zameranú na aplikované jazyky, ktorá ponúka možnosť výmeny skúseností a poznatkov medzi učiteľmi cudzích jazykov na vysokých školách filologického i nefilologického zamerania. Konferencia sa bude konať 15. a 16. októbra 2020. Podrobnosti nájdete v priloženej pozvánke.

Čítať celý článok

 

12. máj 2020

Vzdelávací štandard voliteľného predmetu „Viem, čo zjem“

Štátny pedagogický ústav pripravil vzdelávací štandard k voliteľnému predmetu Viem, čo zjem.

Čítať celý článok

 
4. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike

27. apríl 2020

4. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvom zahraničných vecí a SK UNESCO vyhlasuje 4. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike.

Čítať celý článok

 

01. apríl 2020

Výzva na registráciu do medzinárodnej súťaže študentských krátkych filmov o ľudských právach: This human world 2020

Každoročný filmový festival o ľudských právach This human world opäť organizuje Súťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach 2020 pod záštitou Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň a Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Rakúsku v spolupráci so školami v Maďarsku, Rakúsku, Slovensku a Slovinsku. Cieľom súťaže je priblížiť mladým ľuďom ľudské práva a 30 článkov medzinárodnej deklarácie ľudských práv, dať im priestor kriticky uvažovať o ľudskoprávnych témach a ponúknuť platformu, kde žiaci môžu predstaviť svoje práce.

Čítať celý článok

 

01. apríl 2020

Výzva na zapojenie sa do súťaže o aktuálnych globálnych výzvach

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyhlasuje pri príležitosti 75. výročia založenia Organizácie Spojených národov (OSN) a ratifikácie Charty OSN súťaž esejí pre všetkých žiakov a žiačky stredných škôl na Slovensku.

Čítať celý článok

 

01. apríl 2020

Najväčšia globálna konverzácia o budúcnosti sveta – 75. výročie Organizácie Spojených národov

Pri príležitosti tohtoročného 75. výročia sa OSN zaujíma o to, čo si ľudia na celom svete myslia o globálnej spolupráci a budúcnosti, akú by chceli vytvoriť. Do virtuálnej globálnej konverzácie sa môže zapojiť každý a podeliť sa o svoj názor prostredníctvom krátkeho dotazníka.

Čítať celý článok

 

01. apríl 2020

Výučbové materiály o súčasných globálnych témach

Prinášame vám inšpirácie pre globálne vzdelávanie

Čítať celý článok

 

26. február 2020

Seminár: Ako pripraviť ENVIROPROJEKT

Štátny pedagogický organizuje 26. marca 2020 seminár k príprave enviroprojektov s ukážkami dobrej praxe v oblasti environmentálnej výchovy na školách. Seminár je určený všetkým, ktorí majú záujem vo svojej škole environmentálnu výchovu realizovať a tvoriť.

Čítať celý článok

 

04. február 2020

Seminár: Ako pripraviť učebný plán ŠkVP (možnosti a obmedzenia transformácie RUP do učebných plánov ZŠ)

Štátny pedagogický organizuje 5. marca 2020 seminár k príprave učebných plánov ŠkVP. Seminár je určený riaditeľom, zástupcom riaditeľov a učiteľom základných škôl, ktorí sa podieľajú na tvorbe učebných plánov, majú záujem efektívnym spôsobom využiť disponibilné hodiny a možnosť prerozdelenia hodinových dotácií vlastným spôsobom v súlade s poznámkami RUP.

Čítať celý článok

 

13. január 2020

Súťaž Frankofónia

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Frankofónie 20. marca 2020 vyhlasuje Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku súťaž metodických listov na tému Frankofónia na Slovensku.

Čítať celý článok

 
Súťaž pre učiteľov cudzích jazykov má svojich víťazov

19. december 2019

Súťaž pre učiteľov cudzích jazykov má svojich víťazov

Štátny pedagogický ústav usporiadal 15.9 – 1.11.2019 už 2. ročník súťaže pre učiteľov cudzích jazykov. Učitelia mali vytvoriť inovatívnu aktivitu na vyučovaciu hodinu cudzieho jazyka.
Do súťaže sa zapojili učitelia základných, stredných škôl a gymnázií z celého Slovenska. Zaslané aktivity boli vytvorené pre anglický, nemecký a ruský jazyk.

Čítať celý článok

 

06. december 2019

ŠPÚ sa zaregistroval na portáli environmentálnej výchovy

Štátny pedagogický ústav sa ako organizácia zaregistroval na internetovom portáli environmentálnej výchovy EWOBOX.

Čítať celý článok

 

03. december 2019

Maturita z biológie - metodická príručka

Štátny pedagogický ústav zverejňuje metodickú príručku MATURITA Z BIOLÓGIE, Všetko, čo potrebujete k maturite z biológie.

Čítať celý článok

 
Seminár k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc - Žilina ZMENA

01. október 2019

Seminár k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc - Žilina ZMENA

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Odborom školstva Okresného úradu v Žiline organizuje seminár k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc. Seminár pre učiteľov základných škôl zo Žilinského, Banskobystrického a Trenčianskeho samosprávneho kraja sa bude konať 26. novembra 2019.

Čítať celý článok