Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Projekty

Štátny pedagogický ústav je riešiteľom viacerých národných projektov v rámci Operačného programu Vzdelávanie, ktoré sú spolufinancované zo zdrojov Európskej únie, s využitím Európskeho sociálneho fondu a národných zdrojov, z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Koncepcia vyučovania SJSL v ZŠ s VJM

Koncepcia vyučovania SJSL v ZŠ s VJM

Cieľom národného projektu Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským je zvýšiť kvalitu vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským a sledovať realizáciu inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu.

Prejsť na projekt
 
Russian Online

Russian Online

Projekt „Ruština Online“ má za cieľ poskytnúť zadarmo mnohojazyčnú a interaktívnu platformu určenú na učenie sa ruského jazyka online. Táto platforma bude obsahovať nielen kurz ruského jazyka na úrovn

Prejsť na projekt
 
KeyCoNet

KeyCoNet

Sieť politík zameraná na identifikáciu a analýzu vynárajúcich sa stratégií v oblasti implementácie kľúčových kompetencií do reformy vzdelávania a tvorby všeobecných odporúčaní.

Prejsť na projekt
 
Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika

Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika

Projekt a jeho aktivity sú zamerané na doplnenie kvalifikácie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika, ako aj na ďalšie vzdelávanie učiteľov v predmete informatika na školách

Prejsť na projekt