Metodické podnety

Na tomto mieste nájdete rôzne námety na vyučovanie, ktoré môžete vyhľadať na základe rôznych kritérií.

Donner des ordres avec Jacques Dutronc

Donner des ordres avec Jacques Dutronc

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
francúzsky jazyk

Ročník
A2

 

Finančné vzdelávanie - dokumenty

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy

 
Výtvarná výchova - metodické podnety

03. november 2020

Výtvarná výchova - metodické podnety

Typ školy
základná škola 1. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Umenie a kultúra

Predmet
výtvarná výchova

Ročník
nezaradené

 

Hodnotová výchova v školách

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Text o uplatňovaní Dohovoru o právach dieťaťa v podmienkach školy a praktické ukážky.

 
Výstupy projektu TAKE ME OUT

07. august 2020

Výstupy projektu TAKE ME OUT

Typ školy
materská škola

 
Dejiny každodennosti v starovekom Ríme (v 1. pol. 2. stor.) -  Rubrika zo školských lavíc

Dejiny každodennosti v starovekom Ríme (v 1. pol. 2. stor.) - Rubrika zo školských lavíc

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
dejepis

Ročník
6.

 

Biológia - metodické listy - základná škola

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a príroda

Predmet
biológia

 
ETICKÁ VÝCHOVA: Komunikačné zručnosti a morálne hodnoty

ETICKÁ VÝCHOVA: Komunikačné zručnosti a morálne hodnoty

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
1.

 
ETICKÁ VÝCHOVA:  KULTIVOVANÉ VYJADROVANIE SVOJICH CITOV

ETICKÁ VÝCHOVA: KULTIVOVANÉ VYJADROVANIE SVOJICH CITOV

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
6.

 
ETICKÁ VÝCHOVA: FORMOVANIE PROSOCIÁLNEJ OSOBNOSTI PROSTREDNÍCTVOM REŠPEKTU A ÚCTY K HENDIKEPOVANÝM ĽUĎOM

ETICKÁ VÝCHOVA: FORMOVANIE PROSOCIÁLNEJ OSOBNOSTI PROSTREDNÍCTVOM REŠPEKTU A ÚCTY K HENDIKEPOVANÝM ĽUĎOM

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
1.

 
ETICKÁ VÝCHOVA: KRITICKÝM MYSLENÍM PROTI PREDSUDKOM V SPOLOČNOSTI

ETICKÁ VÝCHOVA: KRITICKÝM MYSLENÍM PROTI PREDSUDKOM V SPOLOČNOSTI

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
1.

 
ETICKÁ VÝCHOVA: ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA - PREDSUDKY A STEREOTYPY

ETICKÁ VÝCHOVA: ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA - PREDSUDKY A STEREOTYPY

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
1.