Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Metodické podnety

Na tomto mieste nájdete rôzne námety na vyučovanie, ktoré môžete vyhľadať na základe rôznych kritérií.

Metodické odporúčania pre základné a stredné školy: AKO REFLEKTOVAŤ VO VÝUČBE VOJNU NA UKRAJINE

03. marec 2022

Metodické odporúčania pre základné a stredné školy: AKO REFLEKTOVAŤ VO VÝUČBE VOJNU NA UKRAJINE

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy

Predmet
občianska náuka

 
Metodika: „Ako viesť svoju triedu k férovosti“.

23. november 2021

Metodika: „Ako viesť svoju triedu k férovosti“.

Predmet
etická výchova

 
Efektívna výučba filozofie cez stanovanie a riešenie nosných problémov (súbor metodických listov)

25. august 2021

Efektívna výučba filozofie cez stanovanie a riešenie nosných problémov (súbor metodických listov)

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
občianska náuka

 
Povinné predprimárne vzdelávanie: Sprievodca cieľmi a obsahom
 
Quel est votre avis ?

Quel est votre avis ?

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
francúzsky jazyk

Ročník
B1

 
Quel temps fait-il ?

Quel temps fait-il ?

Typ školy
základná škola 1. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
francúzsky jazyk

Ročník
A1

 
Maturita z matematiky

30. apríl 2021

Maturita z matematiky

Predmet
matematika

 
Maturita z fyziky

30. apríl 2021

Maturita z fyziky

Predmet
fyzika

 
Maturita z biológie

30. apríl 2021

Maturita z biológie

 

Finančné vzdelávanie - dokumenty

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy

 
Donner des ordres avec Jacques Dutronc

Donner des ordres avec Jacques Dutronc

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
francúzsky jazyk

Ročník
A2

 
Výtvarná výchova - metodické podnety

03. november 2020

Výtvarná výchova - metodické podnety

Typ školy
základná škola 1. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Umenie a kultúra

Predmet
výtvarná výchova

Ročník
nezaradené

 

Hodnotová výchova v školách

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Text o uplatňovaní Dohovoru o právach dieťaťa v podmienkach školy a praktické ukážky.

 
Výstupy projektu TAKE ME OUT

07. august 2020

Výstupy projektu TAKE ME OUT

Typ školy
materská škola