Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Metodické podnety

Na tomto mieste nájdete rôzne námety na vyučovanie, ktoré môžete vyhľadať na základe rôznych kritérií.

Hudobná výchova - ročný plán pre 7. ročník ZŠ

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Umenie a kultúra

Predmet
hudobná výchova

Ročník
7.

 

Rusínsky jazyk - metodický list - Zvyky a tradície Vianoc

Typ školy
základná škola 1. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
rusínsky jazyk a literatúra

 

Rusínsky jazyk - metodický list - U babky na dvore

Typ školy
základná škola 1. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
rusínsky jazyk a literatúra

Ročník
1.

 

Mediálna výchova

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy

 

Biológia - metodické modely - gymnázium

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a príroda

Predmet
biológia

 

Rusínsky jazyk - metodický list - Ročné obdobia

Typ školy
základná škola 1. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
rusínsky jazyk a literatúra

Ročník
1.

 

Rusínsky jazyk - metodický list - Práca s literárnym textom s využitím inovatívnych metód

Typ školy
základná škola 1. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
rusínsky jazyk a literatúra

 

Rusínsky jazyk - metodický list - Národná identita

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
rusínsky jazyk a literatúra

Ročník
9.

 

Maďarský jazyk a literatúra - gymnázium s VJM so štvorročným štúdiom

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
maďarský jazyk a literatúra

 

Maďarský jazyk a literatúra - metodický list - 6. ročník ZŠ s VJM

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
maďarský jazyk a literatúra

Ročník
6.

 

Maďarský jazyk a literatúra - metodický list - 5. ročník ZŠ s VJM

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
maďarský jazyk a literatúra

Ročník
5.

 

Maďarský jazyk a literatúra - metodický list - 2. ročník ZŠ s VJM

Typ školy
základná škola 1. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
maďarský jazyk a literatúra

Ročník
2.

 

Maďarský jazyk a literatúra - metodický list - 1. ročník ZŠ s VJM

Typ školy
základná škola 1. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
maďarský jazyk a literatúra

Ročník
1.