Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

PROSOCIÁLNY ROZVOJ ŽIAKOV V PREDMETE ETICKÁ VÝCHOVA

Typ školy

základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť

Človek a hodnoty

Predmet

etická výchova

Ročník

nezaradené

PROSOCIÁLNY ROZVOJ ŽIAKOV V PREDMETE ETICKÁ VÝCHOVA

Multimediálny didaktický materiál pre učiteľov základnej školy

Vydala:

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
KATEDRA ETICKEJ A OBČIANSKEJ VÝCHOVY

prosocialny-rozvoj-predmete-eticka-vychova-multimedialny-didakticky-material-ucitelov-etickej-vychovy.pdf