Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Metodické podnety

Na tomto mieste nájdete rôzne námety na vyučovanie, ktoré môžete vyhľadať na základe rôznych kritérií.

Slovenský jazyk a slovenská literatúra - metodický list - 2. ročník ZŠ s VJM

Typ školy
základná škola 1. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
slovenský jazyk a slovenská literatúra

Ročník
2.

 

Slovenský jazyk a slovenská literatúra - metodický list - 1. ročník ZŠ s VJM

Typ školy
základná škola 1. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
slovenský jazyk a slovenská literatúra

Ročník
1.

 

Slovenský jazyk a slovenská literatúra - metodický list - gymnázium s VJM so štvrročným štúdiom

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
slovenský jazyk a slovenská literatúra

 

Slovenský jazyk a slovenská literatúra - metodický list - 7. ročník ZŠ s VJM

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
slovenský jazyk a slovenská literatúra

Ročník
7.

 

Slovenský jazyk a slovenská literatúra - metodický list - 6. ročník ZŠ s VJM

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
slovenský jazyk a slovenská literatúra

Ročník
6.

 

Slovenský jazyk a slovenská literatúra - metodický list - 5. ročník ZŠ s VJM

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
slovenský jazyk a slovenská literatúra

Ročník
5.

 

Amari romaňI čhib - naša rómčina

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
rómsky jazyk a literatúra

Ročník
9.

 

Rozprávky v slovenskom a rómskom jazyku

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
rómsky jazyk a literatúra

 

Nemecký jazyk - metodický list - A2

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
nemecký jazyk a literatúra

Ročník
A2

 

Rómsko - slovenská čÍtanka

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
rómsky jazyk a literatúra

 

Informačná brožúra pre učiteľov cudzích jazykov

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia