Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA ŽIAKOV V PREDMETE ETICKÁ VÝCHOVA

Typ školy

základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť

Človek a hodnoty

Predmet

etická výchova

Ročník

nezaradené

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA ŽIAKOV V PREDMETE ETICKÁ VÝCHOVA

Multimediálny didaktický materiál pre učiteľov základnej školy 

Vydala:

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
KATEDRA ETICKEJ A OBČIANSKEJ VÝCHOVY

multikulturna-vychova-ziakov-predmete-eticka-vychova-multimedialny-didakticky-material-ucitelov-zakladnej-skoly.pdf