Metodické podnety

Na tomto mieste nájdete rôzne námety na vyučovanie, ktoré môžete vyhľadať na základe rôznych kritérií.

Finančné vzdelávanie - dokumenty

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy

 

Biológia - tematický plán učiteľa pre 6. ročník ZŠ

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a príroda

Predmet
biológia

Ročník
6.

 

Biológia - tematický plán učiteľa pre 5. ročník ZŠ

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a príroda

Predmet
biológia

Ročník
5.

 

Biológia - rozloženie učiva do ročníkov v rámci gymnázia

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a príroda

Predmet
biológia

 

Biológia - TVVP - gymnázium

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a príroda

Predmet
biológia

 

Hudobná výchova - ročný plán pre 7. ročník ZŠ

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Umenie a kultúra

Predmet
hudobná výchova

Ročník
7.

 

Rusínsky jazyk - metodický list - Zvyky a tradície Vianoc

Typ školy
základná škola 1. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
rusínsky jazyk a literatúra

 

Rusínsky jazyk - metodický list - U babky na dvore

Typ školy
základná škola 1. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
rusínsky jazyk a literatúra

Ročník
1.

 

Mediálna výchova

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy

 

Biológia - metodické modely - gymnázium

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a príroda

Predmet
biológia

 

Rusínsky jazyk - metodický list - Ročné obdobia

Typ školy
základná škola 1. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
rusínsky jazyk a literatúra

Ročník
1.

 

Rusínsky jazyk - metodický list - Práca s literárnym textom s využitím inovatívnych metód

Typ školy
základná škola 1. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
rusínsky jazyk a literatúra

 

Rusínsky jazyk - metodický list - Národná identita

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
rusínsky jazyk a literatúra

Ročník
9.