Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Metodické podnety

Na tomto mieste nájdete rôzne námety na vyučovanie, ktoré môžete vyhľadať na základe rôznych kritérií.

OSOBNOSŤ M. R. ŠTEFÁNIKA VO VÝUČBE FYZIKY

OSOBNOSŤ M. R. ŠTEFÁNIKA VO VÝUČBE FYZIKY

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a príroda

Predmet
fyzika

Ročník
nezaradené

 
OSOBNOSŤ M. R. ŠTEFÁNIKA VO VÝUČBE GEOGRAFIE

OSOBNOSŤ M. R. ŠTEFÁNIKA VO VÝUČBE GEOGRAFIE

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
geografia

Ročník
1.

 
Východiská tvorivej dramatiky a hudobného divadla na hodinách hudobnej výchovy

Východiská tvorivej dramatiky a hudobného divadla na hodinách hudobnej výchovy

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Umenie a kultúra

Predmet
hudobná výchova

Ročník
nezaradené

 
Aktuálne trendy vo výučbe dejepisu v ZŠ a SŠ - inšpirácie

Aktuálne trendy vo výučbe dejepisu v ZŠ a SŠ - inšpirácie

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
dejepis

Ročník
nezaradené

 
METODICKÉ LISTY PREPÁJAJÚCE VÝTVARNÚ VÝCHOVU S INÝMI PREDMETMI

METODICKÉ LISTY PREPÁJAJÚCE VÝTVARNÚ VÝCHOVU S INÝMI PREDMETMI

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Umenie a kultúra

Predmet
výtvarná výchova

Ročník
nezaradené

 
DOPLNKOVÉ EDUKAČNÉ MATERIÁLY K VÝUČBE TÉMY HOLOKAUST

DOPLNKOVÉ EDUKAČNÉ MATERIÁLY K VÝUČBE TÉMY HOLOKAUST

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
dejepis

 

Dejepis - metodický list (Dr. Milan Hodža)

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
dejepis

Ročník
nezaradené

 
Prenasledovanie Židov na Slovensku - holokaust (metodický list)

Prenasledovanie Židov na Slovensku - holokaust (metodický list)

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
dejepis

Ročník
9.

 
METODICKÉ LISTY (FILOZOFIA)

METODICKÉ LISTY (FILOZOFIA)

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
občianska náuka

Ročník
4.

 
Výchova k hodnotám národného a svetového kultúrno-historického dedičstva

Výchova k hodnotám národného a svetového kultúrno-historického dedičstva

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
dejepis

Ročník
5.

 
Zborník - Dejiny sebavedomia

Zborník - Dejiny sebavedomia

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
slovenský jazyk a literatúra

 
Chémia - Rozvíjanie kompetencií žiakov

Chémia - Rozvíjanie kompetencií žiakov

Vzdelávacia oblasť
Človek a príroda

Predmet
chémia

 
Moje menu na týždeň

Moje menu na týždeň

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
ruský jazyk

Ročník
nezaradené

 
L.N.Tolstoj – 190 rokov

L.N.Tolstoj – 190 rokov

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
ruský jazyk

Ročník
nezaradené

 
Creative storytelling

Creative storytelling

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
anglický jazyk

Ročník
nezaradené