Metodické podnety

Na tomto mieste nájdete rôzne námety na vyučovanie, ktoré môžete vyhľadať na základe rôznych kritérií.

Chémia - Rozvíjanie kompetencií žiakov

Chémia - Rozvíjanie kompetencií žiakov

Vzdelávacia oblasť
Človek a príroda

Predmet
chémia

 
Moje menu na týždeň

Moje menu na týždeň

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
ruský jazyk

Ročník
nezaradené

 
L.N.Tolstoj – 190 rokov

L.N.Tolstoj – 190 rokov

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
ruský jazyk

Ročník
nezaradené

 
Creative storytelling

Creative storytelling

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
anglický jazyk

Ročník
nezaradené

 
Brain candy

Brain candy

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
anglický jazyk

Ročník
nezaradené

 
Ein Sucher

Ein Sucher

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
nemecký jazyk

Ročník
nezaradené

 
Ausländer unter uns

Ausländer unter uns

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
nemecký jazyk

Ročník
nezaradené

 
ROZVÍJANIE PROSOCIÁLNEHO SPRÁVANIA ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ROZVÍJANIE PROSOCIÁLNEHO SPRÁVANIA ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy

Predmet
prierezové témy

Ročník
nezaradené

 
PROSOCIÁLNY ROZVOJ ŽIAKOV V PREDMETE ETICKÁ VÝCHOVA

PROSOCIÁLNY ROZVOJ ŽIAKOV V PREDMETE ETICKÁ VÝCHOVA

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
nezaradené

 
PODPORA OSOBNOSTNÉHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA ŽIAKOV 6. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

PODPORA OSOBNOSTNÉHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA ŽIAKOV 6. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy

Predmet
prierezové témy

Ročník
6.

 
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA ŽIAKOV V PREDMETE ETICKÁ VÝCHOVA

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA ŽIAKOV V PREDMETE ETICKÁ VÝCHOVA

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
nezaradené

 
MEDIÁLNA VÝCHOVA ŽIAKOV V PREDMETE ETICKÁ VÝCHOVA

MEDIÁLNA VÝCHOVA ŽIAKOV V PREDMETE ETICKÁ VÝCHOVA

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
nezaradené

 

Umenie a kultúra - metodické listy

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Umenie a kultúra

Predmet
umenie a kultúra

Ročník
nezaradené

 

Výtvarná výchova - metodické listy

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Umenie a kultúra

Predmet
výtvarná výchova

Ročník
nezaradené

 

Etická výchova - metodické listy

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
nezaradené