Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Metodika pre ZŠ - Aplikácia ľudsko-právnych tém vo vyučovaní dejepisu a geografie

Typ školy

základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť

Človek a spoločnosť

Predmet

geografia

Ročník

nezaradené

APLIKÁCIA ĽUDSKO-PRÁVNYCH TÉM VO VYUČOVANÍ
DEJEPISU A GEOGRAFIE V ZŠ

Metodický materiál pre učiteľov ZŠ

Vydala:

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
KATEDRA ETICKEJ A OBČIANSKEJ VÝCHOVY

 

aplikacia-ludsko-pravnych-tem-vo-vyucovani-dejepisu-a-geografie-na-zs.pdf