Metodické podnety

Na tomto mieste nájdete rôzne námety na vyučovanie, ktoré môžete vyhľadať na základe rôznych kritérií.

EDUKAČNÉ MATERIÁLY - EURÓPSKA ÚNIA (EÚ)

EDUKAČNÉ MATERIÁLY - EURÓPSKA ÚNIA (EÚ)

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
občianska náuka

Ročník
nezaradené

 
METODICKÉ ODPORÚČANIA ŠPÚ K VÝUČBE TÉMY HOLOKAUST

METODICKÉ ODPORÚČANIA ŠPÚ K VÝUČBE TÉMY HOLOKAUST

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
dejepis

Ročník
9.

 
Osobnosť M. R. Štefánika vo výučbe občianskej náuky

Osobnosť M. R. Štefánika vo výučbe občianskej náuky

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
občianska náuka

Ročník
6.

 
OSOBNOSŤ M. R. ŠTEFÁNIKA VO VÝUČBE FYZIKY

OSOBNOSŤ M. R. ŠTEFÁNIKA VO VÝUČBE FYZIKY

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a príroda

Predmet
fyzika

Ročník
nezaradené

 
OSOBNOSŤ M. R. ŠTEFÁNIKA VO VÝUČBE GEOGRAFIE

OSOBNOSŤ M. R. ŠTEFÁNIKA VO VÝUČBE GEOGRAFIE

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
geografia

Ročník
1.

 
Východiská tvorivej dramatiky a hudobného divadla na hodinách hudobnej výchovy

Východiská tvorivej dramatiky a hudobného divadla na hodinách hudobnej výchovy

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Umenie a kultúra

Predmet
hudobná výchova

Ročník
nezaradené

 
Aktuálne trendy vo výučbe dejepisu v ZŠ a SŠ - inšpirácie

Aktuálne trendy vo výučbe dejepisu v ZŠ a SŠ - inšpirácie

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
dejepis

Ročník
nezaradené

 
METODICKÉ LISTY PREPÁJAJÚCE VÝTVARNÚ VÝCHOVU S INÝMI PREDMETMI

METODICKÉ LISTY PREPÁJAJÚCE VÝTVARNÚ VÝCHOVU S INÝMI PREDMETMI

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Umenie a kultúra

Predmet
výtvarná výchova

Ročník
nezaradené

 
DOPLNKOVÉ EDUKAČNÉ MATERIÁLY K VÝUČBE TÉMY HOLOKAUST

DOPLNKOVÉ EDUKAČNÉ MATERIÁLY K VÝUČBE TÉMY HOLOKAUST

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
dejepis

 

Dejepis - metodický list (Dr. Milan Hodža)

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
dejepis

Ročník
nezaradené

 
Prenasledovanie Židov na Slovensku - holokaust (metodický list)

Prenasledovanie Židov na Slovensku - holokaust (metodický list)

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
dejepis

Ročník
9.

 
METODICKÉ LISTY (FILOZOFIA)

METODICKÉ LISTY (FILOZOFIA)

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
občianska náuka

Ročník
4.

 

Hodnotová výchova v školách

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Text o uplatňovaní Dohovoru o právach dieťaťa v podmienkach školy a praktické ukážky.

 
Výchova k hodnotám národného a svetového kultúrno-historického dedičstva

Výchova k hodnotám národného a svetového kultúrno-historického dedičstva

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
dejepis

Ročník
5.

 
Zborník - Dejiny sebavedomia

Zborník - Dejiny sebavedomia

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
slovenský jazyk a literatúra