Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

MEDIÁLNA VÝCHOVA ŽIAKOV V PREDMETE ETICKÁ VÝCHOVA

Typ školy

základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť

Človek a hodnoty

Predmet

etická výchova

Ročník

nezaradené

MEDIÁLNA VÝCHOVA ŽIAKOV V PREDMETE ETICKÁ VÝCHOVA

Multimediálny didaktický materiál pre učiteľov základnej školy

Vydala:

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
KATEDRA ETICKEJ A OBČIANSKEJ VÝCHOVY

implementacia-prierezovej-temy-medialna-vychova-do-etickej-vychovy-2-stupen-zs.pdf