ROZVÍJANIE PROSOCIÁLNEHO SPRÁVANIA ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Typ školy

základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť

Prierezové témy

Predmet

prierezové témy

Ročník

nezaradené

ROZVÍJANIE PROSOCIÁLNEHO SPRÁVANIA ŽIAKOV              ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Metodický materiál – pracovný zošit

Vydala:

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
PEDAGOGICKÁ FAKULTA

rozvijanie-prosocialneho-spravania-ziakov-zakladnych-skol-metodicky-material-pracovny-zosit.pdf