Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Metodika pre ZŠ - Aplikácia ľudskoprávnych tém vo vyučovaní anglického jazyka a výtvarnej výchovy

Typ školy

základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť

Umenie a kultúra

Predmet

výtvarná výchova

Ročník

nezaradené

APLIKÁCIA ĽUDSKOPRÁVNYCH TÉM VO VYUČOVANÍ ANGLICKÉHO
JAZYKA A VÝTVARNEJ VÝCHOVY V ZŠ

Metodický materiál pre učiteľov ZŠ

Vydala:

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
KATEDRA ETICKEJ A OBČIANSKEJ VÝCHOVY

aplikacia-ludskopravnych-tem-vo-vyucovani-aj-a-vv-cd.pdf