Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

07.08.2020

Výstupy projektu TAKE ME OUT

Viac informácií sa dočítate v článku.

Projekt TAKE ME OUT považujeme za jednu z mnohých iniciatív, ktorých cieľom je podpora výchovy a vzdelávania v materských školách na Slovensku. ŠPÚ vníma prítomnosť viacerých projektov (iniciatív, konceptov), ktoré prispievajú k diverzite vzdelávacích obsahov v predprimárnom vzdelávaní, čím sa posilňuje dvojúrovňový model kurikula. Každá materská škola si vzhľadom na vlastné podmienky má možnosť vytvoriť svoj vlastný školský vzdelávací program, v ktorom si môže vymedziť vlastné ciele a vlastné zameranie školy (napr. environmentálne zameranie). Je vítaná iniciatíva učiteľov, ktorí majú záujem o sebavzdelávanie a skvalitňovanie vzdelávacej ponuky pre deti v materských školách v súlade s cieľmi a princípmi predprimárneho vzdelávania a v súlade s vlastným školským vzdelávacím programom. Výstupy projektu ponúkajú možnosť pre materské školy smerovať vzdelávacie aktivity a iné aktivity v rámci foriem denných činností do vonkajšieho prostredia a vytvárajú rámec, o ktorý sa môžu materské školy oprieť pri tvorbe svojich školských vzdelávacích programov. Je na zvážení každej materskej školy, či pri koncipovaní vlastného zamerania školy uplatní odporúčania z projektu.

Výstupy projektu sú dostupné na: http://takemeoutproject.eu/