Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Aktuality

Informácie o zverejnení nových dokumentov, ponuke aktuálnych školení, seminárov, worshopov určených pre učiteľov.

Cesta k slušnosti a zodpovednosti - seminár Nové trendy vo výučbe etickej výchovy v ŠPÚ

04. júl 2018

Cesta k slušnosti a zodpovednosti - seminár Nové trendy vo výučbe etickej výchovy v ŠPÚ

V Štátnom pedagogickom ústave sa stretli učitelia etickej výchovy (ETV) z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja na jednodňovom vzdelávacom podujatí k novým trendom vo výučbe etickej výchovy. Učitelia sa oboznámili s efektívnymi didakticko-metodickými prístupmi v etickej výchove, s vedením reflexie na hodinách etickej výchovy, s praktickými výstupmi výskumu ako aj s metodickými námetmi a inšpiráciami overenými v praxi.

Čítať celý článok

 

04. júl 2018

Finančné vzdelávanie v podmienkach základnej školy v Bratislave

Interaktívny seminár zameraný na finančné vzdelávanie pre učiteľov prvého aj druhého stupňa Základnej školy na Podzáhradnej ulici v Bratislave jeho účastníci hodnotili pozitívne. Dvadsiatim trom pedagogickým zamestnancom predstavila školiteľka zo Štátneho pedagogického ústavu filozofiu finančného vzdelávania v základných školách. Program bol doplnený o námety konkrétnych aktivít určených pre rôzne vyučovacie predmety, mnohé z nich si účastníci aktívne vyskúšali.

Čítať celý článok

 
Didakticko-metodické návrhy praktického využitia zvýšenej hodinovej dotácie dejepisu v 9. ročníku ZŠ

01. jún 2017

Didakticko-metodické návrhy praktického využitia zvýšenej hodinovej dotácie dejepisu v 9. ročníku ZŠ

Vážení pedagógovia,

Zaiste viete, aké kľúčové postavenie zastáva výučba najmodernejších dejín, čiže dejín 20. storočia v predmete dejepis. Toto z historického pohľadu nedávne obdobie je žiakom oveľa bližšie ako napr. pravek alebo starovek.

Čítať celý článok

 
Školenia pre učiteľov pokračujú

15. máj 2017

Školenia pre učiteľov pokračujú

Výskumní a vývojoví zamestnanci ŠPÚ dňa 15.5.2017 zrealizovali v Rakovci nad Ondavou na pozvanie p. riaditeľky PaedDr. J. Lehotayovej ďalšie semináre pre učiteľov.

Čítať celý článok

 
Finančné vzdelávanie – interaktívny seminár pre učiteľov základných škôl

21. marec 2017

Finančné vzdelávanie – interaktívny seminár pre učiteľov základných škôl

Dňa 21. 3. 2017 výskumný a vývojový zamestnanec ŠPÚ prijal pozvanie Mestského úradu , oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, Školského Úradu v Kysuckom Novom Meste a Spoločného obecného školského úradu v Rudine na zrealizovanie interaktívneho seminára zameraného na finančné vzdelávanie pre učiteľov prvého aj druhého stupňa zo škôl v pôsobnosti uvedených školských úradov.

Čítať celý článok

 
Informačný seminár pre riaditeľov a zástupcov riaditeľov ZŠ a vedúcich MZ a PK

08. február 2017

Informačný seminár pre riaditeľov a zástupcov riaditeľov ZŠ a vedúcich MZ a PK

Dňa 8. 2. 2017 výskumní a vývojoví zamestnanci ŠPÚ prijali pozvanie Mestského úradu , oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, Školského Úradu v Kysuckom Novom Meste a Spoločného obecného školského úradu v Rudine na stretnutie s riaditeľmi , zástupcami riaditeľov a vedúcimi MZ a PK zo škôl v pôsobnosti uvedených školských úradov.

Čítať celý článok

 
Ponuka seminárov

07. február 2017

Ponuka seminárov

Na základe požiadaviek praxe Oddelenie pre matematiku, informatiku a prírodovedné predmety pokračuje v seminároch k zavádzaniu iŠVP do praxe (pre učiteľov základných a stredných škôl).

Čítať celý článok

 
Školenia pre učiteľov pokračujú

02. február 2017

Školenia pre učiteľov pokračujú

Výskumní a vývojoví zamestnanci ŠPÚ dňa 2.2.2017 na pozvanie školských úradov v Belej a vo Varíne zrealizovali ďalšie semináre pre učiteľov.

Čítať celý článok

 
ŠKOLENIA K IŠVP

31. marec 2016

ŠKOLENIA K IŠVP

Vážené pani riaditeľky, Vážení páni riaditelia, Vážené pani učiteľky, Vážení páni učitelia, v rámci pripravovaných školení v inovovaným štátnym vzdelávacím programom zverejňujeme harmonogram školení, ktorý bude priebežne aktualizovaný.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk rokoval so zástupcami ÚNMS SR  o možnosti implementácie CAF v ŠPÚ

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk rokoval so zástupcami ÚNMS SR  o možnosti implementácie CAF v ŠPÚ

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval s riaditeľkou Odboru kvality a projektového riadenia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) Annou Budiakovou o podmienkach zapojenia sa ŠPÚ do národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ podpory kvalitného manažovania organizácií verejnej správy.

Čítať celý článok