Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

12.05.2020

Vzdelávací štandard voliteľného predmetu „Viem, čo zjem“

Štátny pedagogický ústav pripravil vzdelávací štandard k voliteľnému predmetu Viem, čo zjem.

K vzdelávaciemu štandardu sa pripravujú metodické materiály pre 30 vyučovacích hodín (metodické listy pre učiteľa, prezentácia pre učiteľa, pracovné listy pre žiaka, tematický plán). Materiálno-didaktické prostriedky budú zverejnené ako podpora pre učiteľov, ktorí majú záujem takýto predmet zaradiť do svojho ŠkVP. Ponúkame Vám dve ukážkové hodiny.

Vzdelávací štandard Viem, čo zjem