Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

01.10.2020

Voliteľný predmet: Viem čo zjem - nové materiály dostupné

K vzdelávaciemu štandardu voliteľného predmetu „Viem, čo zjem“ boli pripravené nové materiály. Viac sa dočítate v článku.

K vzdelávaciemu štandardu voliteľného predmetu „Viem, čo zjem“ sú pripravené učebné materiály dostupné v sekcii: Voliteľné predmety a podsekcii: Viem, čo zjem. 

Školám sú k dispozícii zdarma po registrácii na webovej stránke: https://www.viemcozjem.sk/volitelny-predmet/registracia-do-volitelneho-predmetu/

Ku každej z 32 vyučovacích hodín je pre pedagóga vypracovaný metodický list, prezentácia na premietanie a pracovný list pre žiakov. Obsah voliteľného predmetu dopĺňajú interaktívne materiály v digitalizovanej podobe.