Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

01.04.2020

Výzva na zapojenie sa do súťaže o aktuálnych globálnych výzvach

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyhlasuje pri príležitosti 75. výročia založenia Organizácie Spojených národov (OSN) a ratifikácie Charty OSN súťaž esejí pre všetkých žiakov a žiačky stredných škôl na Slovensku.

Esej v rozsahu 1 000 až 1 500 slov by mala byť zameraná na niektorú z troch nasledovných tém zameraných na aktuálne globálne výzvy, prípadne kombináciu dvoch alebo troch tém:

1. Aký svet chceme? (Predstav si svet v roku 2045, keď si pripomenieme 100. výročie OSN. Akú budúcnosť chceš pre seba a pre Tvoje deti? Aké príležitosti im chceš vytvoriť a aké možnosti poskytnúť?) 

2. Kam svet smeruje? (Predstav si, ako bude vyzerať svet v roku 2045, ak budú súčasné trendy pokračovať. A bude ešte vôbec existovať? Zvládame súčasné výzvy a tie, ktoré sa ešte len objavia?) 

3. Čo robiť na preklenutie priepasti medzi vysnívaným svetom a tým, ku ktorému momentálne smerujeme? (Ako zladiť ideálny a reálny scenár budúceho sveta? Čo by malo podniknúť medzinárodné spoločenstvo? A ako k tomu môžeš prispieť Ty?)

Autori troch víťazných esejí budú ocenení vecnými cenami ako aj návštevou Informačného centra Organizácie Spojených národov vo Viedni (UNIS). Oficiálne vyhlásenie víťazov súťaže sa uskutoční v októbri 2020 na slávnostnom podujatí, ktoré pripravuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pri príležitosti 75. výročia vzniku OSN.

Termín zapojenie sa do súťaže je 30. jún 2020.

Informácie o súťaži

Kontakt k posielaniu esejí a ďalšie informácie o súťaži: esej75@mzv.sk