Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

04.02.2020

Seminár: Ako pripraviť učebný plán ŠkVP (možnosti a obmedzenia transformácie RUP do učebných plánov ZŠ)

Štátny pedagogický organizuje 5. marca 2020 seminár k príprave učebných plánov ŠkVP. Seminár je určený riaditeľom, zástupcom riaditeľov a učiteľom základných škôl, ktorí sa podieľajú na tvorbe učebných plánov, majú záujem efektívnym spôsobom využiť disponibilné hodiny a možnosť prerozdelenia hodinových dotácií vlastným spôsobom v súlade s poznámkami RUP.

Na jednodňovom vzdelávacom podujatí budú učitelia informovaní o možnostiach prípravy vlastných učebných plánov školy, budú im odprezentované ukážky alternatívnych učebných plánov a na workshopoch si vyskúšajú prípravu vlastného učebného plánu so zameraním podľa výberu.

V prípade záujmu o účasť pošlite vyplnený formulár v elektronickej podobe na adresu:
mariana.palenikova@statpedu.sk najneskôr do 24. februára 2020.

Pozvánka

Registrácia