Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

23.06.2020

Vedecká konferencia: VYUČOVANIE PRVÉHO (L2) A DRUHÉHO (L3) CUDZIEHO JAZYKA Z POHĽADU APLIKOVANEJ LINGVISTIKY: KOOPERÁCIE – KONTRASTY – ANALÓGIE – INTERDISCIPLINARITA

Ústav cudzích jazykov Technickej univerzity vo Zvolene organizuje vedeckú konferenciu zameranú na aplikované jazyky, ktorá ponúka možnosť výmeny skúseností a poznatkov medzi učiteľmi cudzích jazykov na vysokých školách filologického i nefilologického zamerania. Konferencia sa bude konať 15. a 16. októbra 2020. Podrobnosti nájdete v priloženej pozvánke.

Pozvánka na konferenciu