14.10.2020

MODERNÉ VZDELÁVANIE PRE VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

Publikácie vydané v rámci projektu Vzdelávanie divadlom. Viac sa dočítate v článku.

Objednávkový formulár na publikácie

Zoznam publikácií

Anotácie publikácií

Projekt: Vzdelávanie divadlom

Ak by ste mali záujem získať knihy z projektu Vzdelávanie divadlom (ide o 44 titulov), obráťte sa, prosím, na pani Kozárovú z knižnice UKF v Nitre, ktorá na základe vyplnenej objednávky zo školskej knižnice pripraví knihy na vyzdvihnutie. Knihy sú zadarmo.

Bližšie informácie o spôsobe získania kníh: formulár objednávky, zoznam kníh, ich anotácie nájdete na webe projektu (pripájame ich):
http://www.vzdelavaniedivadlom.ukf.sk/publikacie.htm
Kontakt knižnica UKF v Nitre
Mgr. Svetlana Kozárová
Pracovisko: Univerzitná knižnica UKF, Dražovská 4, 949 76 Nitra
Telefón do zamestnania: +421 37 6408106
mail: skozarova2@ukf.sk

Príjemné a zdravé dni želá
autorka a projektová manažérka projekt Vzdelávanie divadlom
prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Dražovská 4
949 74 Nitra
e-mail: dinstitorisova@ukf.skdagmar.institorisova@gmail.com
mobil: 0905/148796