Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


21.09.2021

Uskutočnilo sa tretie stretnutie pracovnej skupiny pre nadpredmetovú hodnotovú výchovu vo vzdelávaní

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu organizoval dňa 20.9.2021 (v online priestore) 3. zasadnutie pracovnej skupiny pre nadpredmetovú hodnotovú výchovu vo vzdelávaní.

Cieľom a obsahom septembrového, v poradí tretieho pracovného stretnutia členov pracovnej skupiny pre nadpredmetovú hodnotovú výchovu a vzdelávanie v školách, bola:

  • sumarizácia, kde sa v spolupráci na projekte implementácie nadpredmetovej hodnotovej výchovy v školách nachádzame a čo nás ešte do konca roka čaká,
  • príprava verejného stretnutia pracovnej skupiny počas novembrovej konferencie Human Forum 2021,
  • diskusia, textové podklady a procesné nápady k štruktúre a tvorbe modelu/metodiky pre realizáciu nadpredmetovej hodnotovej výchovy v školách.

Spoločným úsilím členov pracovnej skupiny je prispieť k skvalitneniu morálno-hodnotovej výchovy žiakov a žiačok nielen na hodinách etickej výchovy/náboženskej výchovy alebo občianskej náuky, ale v takom prostredí školy,  kde všetky jej subjekty participujú na rozvíjaní novej kultúry procesu vzdelávania, založenej na uplatňovaní pravidiel etiky, slušnosti, demokracie a rešpektovania ľudských práv a práv dieťaťa bez rozdielu.

Dáša Vargová, Štátny pedagogický ústav
Zuzana Vasičák Očenášová, Nadácia Zastavme korupciu