Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


02.09.2021

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu zorganizoval webinár pre triednych učiteľov/učiteľky pod názvom: „Ako viesť svoju triedu k férovosti“

Dňa 30.8.2021 sa uskutočnil webinár (online formou) pre triednych učiteľov/ky základných škôl z celého Slovenska. Zúčastnilo sa ho takmer 70 pedagógov a pedagogičiek.

Webinár bol tematicky zameraný na prezentáciu publikácie pre triednych učiteľov/ky. Ide o metodiku, ktorá je súčasťou spolupráce ŠPÚ a Nadácie Zastavme korupciu (NZK), je určená pre triednych učiteľov/ky, ktorí sa rozhodnú: venovať triednické hodiny morálne hodnotovým témam, podporovať etické, čestné a férové správanie, eliminovať korupčné a podvodné správanie. Triednické hodiny boli predstavené ako jeden z možných a významných priestorov pre realizáciu nadpredmetovej hodnotovej výchovy v školách.

Tematické zameranie školenia sa stretlo s veľkým záujmom. Webináru sa zúčastnilo takmer 70 učiteľov a učiteliek z celého Slovenska.

Na podujatí boli autorkou (Z. Vasičák Očenášová z NZK) odprezentované princípy práce s triedou podľa metodiky a metodické postupy pre každú z 10-tich triednických hodín počas školského roka. Zúčastnení učitelia/ky aktívne pracovali v skupinách s jednou z tém triednickej hodiny zaradenej do metodiky. Nevyhnutnou súčasťou podujatia bola spoločná diskusia k jednotlivým bodom programu a záverečná reflexia.

Odborný garant podujatia: PhDr. Dáša Vargová, CSc., ŠPÚ

Technická podpora: Mgr. Marek Bubeník

Záznam z webinára si môžete pozrieť tu:

Ospravedlňujeme sa, ale nastala chyba pri vykonávaní komponenty video player (komponenta neexistuje). Prosím, skúste to neskôr.