Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


11.04.2022

ŠPÚ podporil II. ročník Memoriálu Eleny Lackovej

Záujemcovia môžu posielať svoje príspevky do 9. mája 2022. Súťaž v rómskom jazyku je pre deti a mládež do 18 rokov.

Súťaž v rómskom jazyku Memoriál Eleny Lackovej vstúpila do svojho II. ročníka. Cieľom podujatia je podporiť používanie rómskeho jazyka vo verejnom priestore a zároveň podporiť mediálnu a literárnu gramotnosť žiakov  pri tvorbe v rómskom jazyku. Príspevky vyhodnotí odborná porota, ktorú tvoria zástupcovia Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), Metodicko-pedagogického centra v Prešove a Štátneho pedagogického ústavu.

„Som veľmi rád, že Štátny pedagogický ústav podporuje túto súťaž. Rozvoj rómskeho jazyka je dôležitou súčasťou pri budovaní vzdelania žiakov  z rómskych komunít, ale aj podpora rôznorodosti v slovenskom vzdelávacom systéme, kultúre a samotnej spoločnosti,“ uviedol Jozef Facuna, výskumný a vývojový zamestnanec pre rómsky jazyk  zo Štátneho pedagogického ústavu.

Druhý ročník Memoriálu Eleny Lackovej organizuje RTVS od 1. marca tohto roku a záujemcovia môžu posielať svoje príspevky do 9. mája 2022 a je určená pre deti a mládež do 18 rokov. Do súťaže môže jeden súťažiaci poslať maximálne tri súťažné príspevky na CD nosiči (vo formáte mp3 alebo wav) poštou na adresu: Štúdio RTVS Košice, Rastislavova 13, 043 07 Košice. Na poštovú obálku treba uviesť heslo „Memoriál Eleny Lackovej II.“ Vyhlásenie víťazných príspevkov sa bude konať 1. júna 2022.

Podmienky účasti a pravidlá súťaže
Kategórie:

- žiaci od 6 do 11 rokov - podkategórie: a) novinárska tvorba b) literárna tvorba
- žiaci od 11 do 18 rokov - podkategórie: a) novinárska tvorba b) literárna tvorba


Do súťaže môžu byť prihlásené:
a) krátke reportáže z prostredia, v ktorých poslucháči žijú (max. 5 minút)
b) krátke rozhovory s ľuďmi z okolia (max. 5 minút)
c) literárne autorské texty – poézia a próza v rozsahu max. 2 strán A4

Súťažné témy:
a) Čo mi dala a čo mi vzala pandémia
b) Ľudia okolo mňa, ktorých mám rád
c) Pamäť našich predkov (texty, novinárske útvary o tradíciách, kultúre, dejinách Rómov v regióne súťažiaceho)
d) Moje záľuby a sny

O živote Eleny Lackovej

V marci tohto roku uplynulo 100 rokov od narodenia Eleny Lackovej, najznámejšej slovenskej spisovateľky v rómskom. Vyrastala v rómskej osade vo Veľkom Šariši, neskôr vyštudovala na Karlovej univerzite v Prahe. V roku 1968 spoluzakladala Zväz Cigánov-Rómov, bola členkou Spolku slovenských spisovateľov a predsedníčkou Kultúrneho zväzu občanov rómskej národnosti na Slovensku. Po Nežnej revolúcií - v roku 1991 – stala Elena Lacková pri vzniku najznámejších rómskych novín na Slovensku Romano nevo ľil. V roku 2001 bola prvou Rómkou na Slovensku, ktorá získala štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra III. triedy. Elena Lacková je zároveň držiteľkou pamätnej medaily prezidenta SR za celoživotné úsilie priblížiť hodnoty rómskeho národa majoritnej spoločnosti a za umelecké stvárnenie rómskeho holokaustu.