Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


12.04.2022

Pozvánka na workshop: PODPORA MULTILINGVÁLNYCH TRIED

Štátny pedagogický ústav pod záštitou Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizuje 5. – 6. mája 2022 v Bratislave prezenčný workshop na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov-cudzincov.

Dvojdňový workshop vedený expertmi Rady Európy je určený pre základné a stredné školy, ktoré sa zaujímajú o prínos multilingválneho prostredia a výučbu žiakov-cudzincov. Pracovným jazykom seminára je anglický jazyk.

Zameranie seminára

  • Podpora prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu detí cudzincov a preklenutie priepasti medzi žiakmi cudzincami a ostatnými žiakmi.
  • Podpora povedomia učiteľov o úlohe vyučovacieho jazyka, ktorý vedie k úspešnému vzdelávaniu všetkých žiakov.
  • Podpora pozitívneho vzťahu k jazykovej a kultúrnej rozmanitosti.
  • Zlepšenie kvality výučby jazykov a podpora rozvoja plurilingválnych kompetencií všetkých žiakov vychádzajúc z jazykovej a kultúrnej rozmanitosti žiakov so zameraním na: kompetencie a možnosti žiakov-cudzincov; podporu vyučovacieho jazyka v multilingválnom prostredí; formatívne hodnotenie jazykových kompetencií žiakov-cudzincov; monitorovanie jazykového pokroku žiakov-cudzincov.
  • Efektívne nástroje výučby, metódy a prístupy pre podporu multilingválnych tried (výstupy projektov Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy zamerané na praktické využitie a podporu multilingválnych tried).
  • Diskusia a príklady dobrej praxe pre učenie sa a vyučovanie v multilingválnom prostredí.

Účastníci

Workshop je určený pre učiteľov vyučovacieho jazyka (učitelia slovenského jazyka a literatúry, učitelia jazyka národnostnej menšiny), učiteľov cudzích jazykov, prípadne odborných pracovníkov zaoberajúcich sa problematikou vzdelávania žiakov-cudzincov. Workshopu sa môže zúčastniť viacero učiteľov z jednej školy. Počet miest je obmedzený.

Účasť na workshope je bezplatná. Absolventi dostanú certifikát Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy
Informačný leták s praktickými informáciami

V prípade záujmu pošlite vyplnený prihlasovací formulár v elektronickej forme na adresu denisa.duranova@statpedu.sk a v kópii na natalia.priskinova@statpedu.sk najneskôr do 19. apríla 2022 (vrátane). Vybraným záujemcom bude zaslaný potvrdzujúci e-mail o účasti na workshope a to elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári.
Prihlasovací formulár

Kontakt

PhDr. Denisa Ďuranová denisa.duranova@statpedu.sk
Mgr. Natália Priškinová, PhD. natalia.priskinova@statpedu.sk

 

 

 

 

 

Initiative carried out within the framework of the Innovative Methodologies and Assessment in Language Learning cooperation agreement between the European Centre for Modern Languages and the European Commission.