Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


10.03.2022

Zverejnili sme záznam z webinára: Ako postupovať pri adaptácii detí a žiakov prichádzajúcich z Ukrajiny

Štátny pedagogický ústav zorganizoval špeciálny webinár o tom, ako v školách postupovať pri adaptácii detí a žiakov utekajúcich s rodinami pred vojnou na Ukrajine.

Príchodu nového žiaka treba venovať pozornosť, i keď je to niekedy veľmi ťažké. Dôležitá je spolupráca všetkých zamestnancov školy, ale aj príprava triedneho kolektívu. Nový žiak potrebuje čas, aby si zvykol na novú situáciu. Zmena je pre neho veľkou psychickou záťažou. Môže mať strach z neznámeho prostredia.

Ako pripraviť školu a triedu na žiaka prichádzajúceho z inej krajiny, ktorý neovláda slovenský jazyk? Čo znamená obdobie ticha? Aké sú minimálne možnosti podpory? 
Odpovede na tieto a ďalšie otázky nájdete v zázname z nášho webinára tu: https://bit.ly/3KqKzLS


Hosťami webinára boli:
➡ PhDr. Janka Píšová, PhD., Štátny pedagogický ústav,
➡ Mgr. Janka Kuhajdová, učiteľka ZŠ s MŠ Nenince,
➡ Mgr. Eva Krupová, psychologička, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
➡ Mgr. Martin Vyšňa, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

Tu nájdete aj celú prezentáciu z podujatia s ďalšími odkazmi a dôležitými poznámkami Ako postupovať pri adaptácii detí a žiakov prichádzajúcich z Ukrajiny

ŠPÚ pripravuje v nadväznosti na situáciu na Ukrajine ďalšie online webináre. Pre poskytnutie čo najefektívnejšej podpory učiteľom, školám a žiakom sa koordinuje aj s ďalšími rezortnými partnermi. Všetky dostupné metodické usmernenia k prijímaniu nových žiakov prichádzajúcich z cudziny, k procesu adaptácie ale aj prekladové slovníky sa sústredia na podstránke: https://www.statpedu.sk/sk/vzdelavanie/vzdelavanie-deti-cudzincov/