Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


15.03.2022

Otvorilo sa prihlasovanie do štvrtého ročníka súťaže AMARI ROMAŇI ČHIB – NAŠA RÓMČINA

Štátny pedagogický ústav v spolupráci so Súkromnou pedagogickou a sociálnou akadémiou v Košiciach pripravuje v školskom roku 2021/2022 štvrtý ročník literárnej súťaže v prednese poézie a prózy v rómskom jazyku pod názvom AMARI ROMAŇI ČHIB – Naša rómčina.

Súťaž sa bude konať 7. apríla 2022 v budove Kulturparku v Košiciach. Zapojiť sa môžu žiaci stredných odborných škôl, gymnázií, konzervatórií s vyučovacím predmetom rómsky jazyk a literatúra a žiaci, pre ktorých je rómsky jazyk materinským jazykom. 

V prípade záujmu je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku najneskôr do 31. marca 2022. Formulár je dostupný na nasledovnom odkaze a vyplniť ho môže učiteľ zapojeného žiaka: PRIHLÁŠKA: „Amari romaňi čhib“ 

Vyhlasovateľom súťaže je Kultúrne združenie občanov rómskej národnosti Košického kraja. Súťaž organizuje Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Požiarnická 1, 040 01 Košice. Odborným garantom je Štátny pedagogický ústav.  

“Poslaním Súťaže je vyhľadávanie a podporovanie talentovaných žiakov, rozvíjanie tvorivosti a sebaprezentácie žiakov a vzbudzovanie záujmu žiakov spoznávať krásu rómskeho jazyka a rómskej literatúry,” uviedol Jozef Facuna zo Štátneho pedagogického ústavu. 

Program súťaže: 

09.00 – 09.20 hod. príchod, prezentácia a občerstvenie účastníkov 
09.20 – 09.30 hod. zahájenie súťaže 
09.30 – 10.30 hod. prednes poézie a prózy v rómskom jazyku, žiaci základných škôl – 1. a 2. kategória 
10.30 – 11.30 hod. prednes poézie a prózy v rómskom jazyku, žiaci stredných odborných škôl a gymnázií - 3. kategória 
11.30 – 12.30 hod. prednes poézie a prózy v rómskom jazyku, žiaci konzervatórií – 4. kategória 
13.00 – 13.30 hod. vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov súťaže 

Kontaktné údaje na organizátorov súťaže: eva.gasparova1@gmail.com, irenaadam@centrum.sk  
Kontaktný údaj na garanta súťaže: jozef.facuna@statpedu.sk