Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Publikácie

Vážené pani riaditeľky, Vážení páni riaditelia,
Vážené pani učiteľky, Vážení páni učitelia,
 
v rámci projektu „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ sme pre Vás pripravili limitovanú edíciu niekoľkých publikácií:
 
Rozprávky v slovenskom a rómskom jazyku
Rómsko - slovenská čítanka
Rómsko - slovenská čítanka - pracovný zošit
Amari Romaňi Čhib/Naša rómčina
Amari Romaňi Čhib/Naša rómčina - pracovný zošit
Dejepisná čítanka (pátrame po minulosti Rómov)
Rómsko-slovenský-slovensko-rómsky slovník
Metodika podporujúca inkluzívne vzdelávanie na školách
Zborník z medzinárodnej konferencie

 
V prípade Vášho záujmu prosíme vyplniť Objednávkový formulár (objednávka je bezplatná) a odoslať poštou najneskôr do 28. 04. 2016 na adresu:
Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava

Objednávkový formulár

Rómska Kultúra

Školská sociálna práca so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít

Rómsko - slovenský a slovensko - rómsky slovník

Metodika podporujúca inkluzívne vzdelávanie na školách

Rómsko - slovenská čítanka - pracovný zošit

Rómsko - slovenská čítanka

Rozprávky v slovenskom a rómskom jazyku

Amari Romaňi Čhib - Naša rómčina

Amari Romaňi Čhib - Naša rómčina - pracovný zošit

Dejepisná čítanka - Pátrame po minulosti Rómov

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie