Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Informatika - metodické listy

Informatika - Ukážky vzorových aktivít zameraných na okruh – Algoritmické riešenie problémov

Vzdelávacia oblasť

Matematika a práca s informáciami

Predmet

informatika

INF - metodické listy - 1. stupeň ZŠ

INF - aktivity - 2. stupeň ZŠ

Algoritmické riešenie problémov - základná a stredná škola