Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Emocionálna gramotnosť žiakov

Prečo a ako zvyšovať úroveň emocionálnej gramotnosti u žiakov.

Vzdelávacia oblasť

Prierezové témy

Metodická podpora a námety − k rozvíjaniu emocionálnej inteligencie u žiakov, k vyučovaniu psychológie, resp. psychologických tém