Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Environmentálna výchova vo vyučovacích predmetoch štátneho vzdelávacieho programu

Prehľadne spracované zastúpenie tém environmentálnej výchovy vo vzdelávacích štandardoch povinných vyučovacích predmetov v základných školách, gymnáziách a stredných odborných školách.

Vzdelávacia oblasť

Prierezové témy

Environmentálna výchova vo vyučovacích predmetoch ŠVP