Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Globálne vzdelávanie

Odporúčania, inšpirácie pre školy k uplatňovaniu globálnej dimenzie vo vyučovaní – aby žiaci vedeli a chceli byť aktívni pri vytváraní spravodlivejšieho sveta.

Vzdelávacia oblasť

Prierezové témy

Globálne vzdelávanie

Aktivizujúce metódy výučby v globálnom rozvojovom vzdelávaní

Nové výzvy a potreby globalizovaného sveta vo vzdelávaní