Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Východiská k tvorbe stratégie školy v prevencii rizikového správania detí a žiakov

Metodický text určený ako rámec (pomôcka) pre školy a školské zariadenia na prípravu (školskej) preventívnej stratégie.

Vzdelávacia oblasť

Prierezové témy

Metodika k prevencii rizikového správania detí a žiakov