Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


26.02.2022

Zverejnili sme záznam z webinára: Ako hovoriť so žiakmi o vojnovom konflikte za našimi hranicami

V nadväznosti na dianie v susednej Ukrajine sa Štátny pedagogický ústav rozhodol zorganizovať špeciálne webináre. Prvý z nich na tému Ako hovoriť so žiakmi o vojnovom konflikte za našimi hranicami sa konal 25. februára.

Informácie o konflikte na Ukrajine sa k žiakom a žiačkam, študentom a študentkám dostanú rôznymi spôsobmi. Cestou v autobuse cez rozhovor okolostojacich cestujúcich, titulkami v novinových stánkoch, zasiahnu ich príspevky na sociálnych sieťach, počujú televízne správy z obývačky alebo debaty rodičov, alebo dokonca do ich tried prichádzajú noví spolužiaci a spolužiačky z Ukrajiny.

Svoje obavy a strachy, ktoré v nich po tomto všetko rastú, si nesú so sebou aj do školy. Mnohí žiaci sa obracajú práve na svojich učiteľov a hľadajú u nich oporu v náročnej situácii. Štátny pedagogický ústav chce pomôcť učiteľom a riaditeľom, ktorí hľadajú spôsoby ako deťom v školách túto podporu poskytnúť.

Pripravil preto webinár, ktorého cieľom bolo cez diskusiu s hosťami zdieľať inšpirácie, ako tieto rozhovory so žiakmi zvládnuť. Celý záznam z online podujatia nájdete na tomto odkaze: https://bit.ly/35oW8nD

 

Zoznam hostí, ktorí prijali pozvanie:

➡ Dušan Ondrušek, psychológ, tréner a konzultant v PDCS, odborník na riešenie a prevenciu konfliktov. Zameriava sa na oblasť zmierovania komunitných konfliktov, nenásilnú komunikáciu, organizačný rozvoj, otázky participatívneho vzdelávania a rozhodovania. Má bohaté medzinárodné skúsenosti s realizáciou programov zameraných na prevenciu a riešenie konfliktov a ako tréner a facilitátor doteraz viedol vyše 2000 tréningov v štyridsiatke krajín.

➡ Ľubica Nosčáková, učiteľka a blogerka, učiteľka prvého stupňa na súkromnej Cirkevnej základnej škole Narnia v Bratislave. V roku 2018 získala ocenenie TOP 10 Učiteľ Slovenska. O svojich pedagogických skúsenostiach píše blog, vydala knihu Slnko v duši.

➡ Zuzana Kohútová, učiteľka na Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hornom. V škole sa venuje vyučovaniu dejepisu a ruského jazyka, je koordinátorkou výchovy k tolerancii. Na besedy deťom vodí pamätníkov aj vedcov. Robí projekty, cez ktoré sa svojim študentom snaží priblížiť históriu a ukázať jej dosah na ich súčasný život.

➡ Miroslava Hapalová / Petra Fridrichová, Štátny pedagogický ústav

ŠPÚ pripravuje nasledujúci týždeň ďalšie online webináre. Pre poskytnutie čo najefektívnejšej podpory učiteľom, školám a žiakom sa koordinuje aj s ďalšími rezortnými partnermi.

Všetky dostupné metodické usmernenia k prijímaniu nových žiakov prichádzajúcich z cudziny, k procesu adaptácie ale aj prekladové slovníky sa sústredia na podstránke: https://www.statpedu.sk/sk/vzdelavanie/vzdelavanie-deti-cudzincov/