Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


21.02.2022

V materských školách budú deťom, ktoré čelia bariéram vo vzdelávaní, pomáhať pomocní vychovávatelia

Štátny pedagogický ústav zorganizoval informačný webinár pre riaditeľov a riaditeľky materských škôl, ktoré uspeli vo výzve o pomocných vychovávateľov. S odborníčkami hovorili o tom, ako pracovať s deťmi so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením a ako nastaviť spoluprácu s pomocným vychovávateľom v kolektíve materskej školy. Projekt je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti.

V utorok 15. februára organizoval Štátny pedagogický ústav webinár na tému Pomocní vychovávatelia v predprimárnom vzdelávaní. Prvýkrát sa tu stretli riaditelia materských škôl, ktoré uspeli vo výzve ministerstva školstva. Týmto materským a špeciálnym materským školám bude ministerstvo financovať zamestnanie pomocných vychovávateľov ako nepedagogických zamestnancov na pomoc pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením, odlišným materinským jazykom a tiež deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Od 1. septembra 2021 nadobudlo účinnosť povinné predprimárne vzdelávanie pre každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 dosiahlo päť rokov veku. Táto zmena viedla k tomu, že materské školy začali navštevovať aj deti, ktoré čelia rôznym bariéram a doteraz materskú školu možno nenavštevovali. Ide o bariéry ako napríklad zdravotné znevýhodnenie, sociálne znevýhodnené prostredie, odlišný materinský jazyk. Podporu a pomoc pri adaptácii na prostredie materskej školy budú týmto deťom poskytovať práve pomocní vychovávatelia.

Na online stretnutí, ktoré organizoval Štátny pedagogický ústav, vystúpili aj psychologička PhDr. Magdaléna Špotáková, CSc. a špeciálna pedagogička PaeDr. Zuzana Révészová, spoluautorky publikácie „Pomocní vychovávatelia v predprimárnom vzdelávaní“. Viac detailov k pilotnému overovaniu projektu predstavila PhDr. Viera Hajdúková, PhD. zo sekcie predprimárneho a základného vzdelávania ministerstva školstva.

Webinára sa zúčastnilo sto riaditeľov a zamestnancov materských škôl. Všetkým materským školám, ktoré uspeli vo výzve bol zaslaný videozáznam z webinára.

Z Plánu obnovy a odolnosti SR bude v rokoch 2022 a 2023 podporovaných 283 materských škôl, ktoré získajú finančné prostriedky na 340 vychovávateľov v celkovej sume 5 068 415 eur. Ide o projekt v rámci pilotného overovania podporných opatrení do vzdelávania.