Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


02.02.2022

OZNAM K SÚŤAŽI PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ

Štátny pedagogický ústav ako gestor súťaže Pekná maďarská reč oznamuje školám s vyučovacím jazykom maďarským, že sa predlžujú termíny organizovania nižších postupových kôl.

Termíny organizovania nižších postupových kôl sa predlžujú nasledovne:
 

Okresné kolo: do 21. februára 2022
Krajské kolo: do 21. marca 2022

Predĺženie termínu sa týka všetkých súťažných kategórií súťaže v zmysle platného organizačného poriadku.

Okresné a krajské kolá sa organizujú prezenčnou alebo dištančnou formou.
Usmernenie k realizácii okresných a krajských kôl súťaže je zverejnené na: Pekná maďarská reč - ŠPÚ (statpedu.sk)