Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


15.02.2022

Nová publikácia Štátneho pedagogického ústavu - DIEŤA S RIZIKOVÝM VÝVINOM: MOŽNOSTI KOMPENZAČNEJ PODPORY V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

Informácie o publikácii nájdete v článku.

Nová publikácia Štátneho pedagogického ústavu Dieťa s rizikovým vývinom: možnosti kompenzačnej podpory v predškolskom vzdelávaní je určená predovšetkým učiteľom a učiteľkám materských škôl a tiež pedagogickým asistentom a asistentkám. Jej cieľom je poskytnúť im väčšiu sebaistotu a kompetenciu v práci s deťmi s rizikovým vývinom. Zrkadlí dlhoročné skúsenosti jej autoriek nielen s podporou detí, ale aj ich rodín.

Od 1. septembra 2021 nadobudlo účinnosť povinné predprimárne vzdelávanie pre každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 dosiahlo päť rokov veku. Táto zmena viedla k tomu, že materské školy začali navštevovať  aj také deti, ktoré môžu čeliť rôznym bariéram a doteraz materskú školu možno nenavštevovali.

Publikácia ponúka odporúčania a rady, ako tvoriť podmienky podpory pre deti, ktoré majú v dôsledku rizikového vývinu špecifické prejavy správania a potrebujú tak aj špecifický prístup. Zároveň ponúka cenné rady a usmernenia, ako si získať i udržať dôveru rodiny, ako podporiť nielen sociálnu inklúziu dieťaťa, ale aj celej jeho rodiny.

Celá publikácia je dostupná tu: Dieťa s rizikovým vývinom: možnosti kompenzačnej podpory v predškolskom vzdelávaní