Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


17.02.2022

Duševné vlastníctvo vo vzdelávaní – otázky a odpovede

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s právnymi expertmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva kultúry SR vypracoval odpovede na často kladené otázky o autorskom práve v prostredí škôl.

V súčasnej dobe niet pochýb, že práva napĺňajúce označenie duševné vlastníctvo sa týkajú aj pedagógov a žiakov. Rozmachom rôznych on-line aplikácií a ich prenikaním do vzdelávacieho procesu dochádza často k situáciám, keď sa podceňuje alebo nedoceňuje význam autorského práva.

Štátny pedagogický ústav preto k téme práv duševného vlastníctva pripravil návody a podklady na vyučovanie a aktivity pre žiakov (DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO VO VZDELÁVANÍ). Na stránke ŠPÚ nájdu pedagógovia aj ďalšie zdroje informácií, ku ktorým aktuálne pribudla aj elektronická brožúra o najčastejšie kladených otázkach o autorskom práve pre učiteľov a žiakov/študentov.

Často kladené otázky o autorskom práve pre učiteľov a žiakov/študentov

Otázky a odpovede boli vypracované v rámci projektu EUIPO (Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo) „Frequently Asked Questions on Copyright for teachers and students“. Cieľom dokumentu je poskytnúť jasné a presné informácie o používaní chráneného obsahu povoleného v rámci vzdelávania v jednotlivých členských krajinách EÚ a zvýšiť tak právnu istotu učiteľov pri jeho využívaní.

Na príprave odpovedí za Slovensko participovali experti z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva kultúry SR:
JUDr. Zuzana Tvrdá, sekcia legislatívno-právna MŠVVaŠ SR
JUDr. Jakub Slovák, odbor autorského práva MK SR
Elektronický dokument spracovala: PhDr. Ľubica Bizíková, ŠPÚ