Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


29.06.2022

Externí doučujúci z programu „Spolu múdrejší 3“ hodnotili svoju účasť v programe pozitívne

Zástupcovia Štátneho pedagogického ústavu navštívili v dňoch 19. a 20. mája 2022 základné školy v Košickom a Prešovskom kraji, ktoré boli zapojené do programu doučovania „Spolu múdrejší 3“. Účelom bolo získanie spätnej väzby od doučujúcich a ich koordinátorov v programe.  

V externej časti programu participovalo 7 neziskových organizácii, 329 škôl a vyše 200 doučujúcich. Cieľom uvedených návštev bol kvalitatívny prieskum a získanie spätnej väzby na program priamo od externých doučujúcich a koordinátorov osemnástich škôl, s ktorými sa zástupcovia ŠPÚ stretli. 

Doučujúci a koordinátori počas uskutočnených rozhovorov často vyzdvihovali pozitívny efekt z hľadiska: 

  • motivácie a akademických výkonov žiakov, 

  • metodickú podporu a nové poznatky zo školení neziskových organizácii, 

  • možnosť individuálneho prístupu počas doučovania,  

  • prehĺbenie vzájomných vzťahov so žiakmi,  

  • byrokratickú nenáročnosť programu. 

Doučujúci z externého prostredia by sa spravidla do programu zapojili znova, ak by mali takú možnosť a zároveň by všetci program odporučili svojmu kolegovi alebo kamarátovi. Doučujúci aj koordinátori poskytli v rámci návštev zástupcom ŠPÚ množstvo cenných nápadov a podnetov, ktoré by implementovali do ďalšej edície programu. 

Ako zhodnotili externí doučujúci svoje pôsobenie v programe a aké pozitíva to prinieslo žiakom? 

„Niektorí žiaci by tu (na doučovaní) boli najradšej do večera.“ (ZŠ Košice) 

„Deti sú tam rady a tlačia sa na doučovanie, tešia sa individuálnemu prístupu, je to pozitívna zmena. (ZŠ Čaňa) 

„Bola to pre mňa ako študentku učiteľstva výborná príležitosť a nová skúsenosť.“ (ZŠ Veľká Ida) 

„Doučovanie ma obohatilo o skúsenosti s celkom náročným učiteľským povolaním.“ (ZŠ Prešov) 

„Táto skúsenosť mi potvrdila, že má zmysel pracovať so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít aj so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.“ (ZŠ Košice) 

„Niekedy tí naši doučovaní žiaci doučujú svojich spolužiakov.“ (ZŠ Budimír) 

„U mňa sa na doučovaní skamarátili dvaja žiaci, ktorí v triede často mali konflikty.“ (ZŠ Borša) 

„V triede, kde mám 16 žiakov zo SZP je to niekedy náročné. Počas doučovania som mala možnosť sa im venovať individuálne, bližšie ich spoznať a vytvoriť si s nimi lepší vzťah. Veľmi si tú pozornosť užívali“.(ZŠ Iňačovce)