Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


19.01.2023

VYHLÁSENIE SÚŤAŽE – PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje v školskom roku 2022/2023 pre žiakov národnostných základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl a národnostných tried s vyučovacím jazykom maďarským súťaž PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ.

Ďalší ročník súťaže sa organizuje v zmysle listu MŠVVaŠ SR č. 2022/23783:4-C1630 zo dňa 12. 12. 2022, v súlade so smernicou MŠVVaŠ SR č. 58/2021, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 23/2017 o súťažiach a organizačným poriadkom súťaže Pekná maďarská reč.

Vyhlásenie súťaže Pekná maďarská reč nájdete na našej stránke: Pekná maďarská reč

Informácie:

PaedDr. Gyöngyi Ledneczká, PhD.

predsedníčka Celoštátnej odbornej komisie súťaže Pekná maďarská reč

Národný inštitút vzdelávania a mládeže, pracovisko Pluhová 8, 831 03 Bratislava

 Gyongyi.Ledneczka@statpedu.sk, 02/49 276 207