Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


19.01.2023

VYHLÁSENIE SÚŤAŽE – POZNAJ SLOVENSKÚ REČ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje v školskom roku 2022/2023 pre žiakov národnostných základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl a národnostných tried s vyučovacím jazykom maďarským súťaž POZNAJ SLOVENSKÚ REČ.

43. ročník súťaže sa organizuje v zmysle listu MŠVVaŠ SR č. 2022/23783:3-C1630 zo dňa 19. 12. 2022, v súlade so smernicou MŠVVaŠ SR č. 58/2021, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 23/2017 o súťažiach a organizačným poriadkom súťaže Poznaj slovenskú reč.

Vyhlásenie súťaže Poznaj slovenskú reč nájdete na našej stránke: Poznaj slovenskú reč

Informácie:

PaedDr. Anita Halászová

predsedníčka Celoštátnej odbornej komisie súťaže Poznaj slovenskú reč

Národný inštitút vzdelávania a mládeže, pracovisko Pluhová 8, 831 03 Bratislava

Anita.Halaszova@statpedu.sk, 02/49 276 204