Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


19.12.2022

Učiteľky materských škôl sa zúčastnili webinára k mediálnej gramotnosti

Národný inštitút vzdelávania a mládeže zorganizoval pre učiteľky a učiteľov materských škôl webinár zameraný na rozvíjanie mediálnej gramotnosti a na podporu kritického myslenia, ktorý sa uskutočnil v stredu 14. 11. 2022.

Od roku 2021 sa webinár realizoval siedmykrát a odvtedy sa na ňom zúčastnilo vyše dvesto pedagogických zamestnancov materských škôl.

V prvej časti webinára sme sa venovali témam ako napríklad vplyv médií na spoločnosť, sociálne bubliny, trolling, dezinformácie, najčastejšie chyby a fauly pri argumentácii, či ako odhaliť falošnú správu. V druhej časti webinára sme sa zaoberali predpokladmi a možnosťami rozvíjania mediálnej gramotnosti u detí v predškolskom veku s konkrétnymi inšpiráciami na vzdelávacie aktivity v materskej škole.

Webinár nadviazal na metodickú príručku pre materské školy Mediálna výchova v materských školách – cesta k mediálnej gramotnosti (2018), ktorá je dostupná na webovom sídle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. „Pre mňa ďalšia motivácia do praxe. Hodnotím veľmi, veľmi kladne“, zhodnotila jedna z účastníčok,  riaditeľka  materskej školy.

 

Ako odhaliť falošnú správu

Zdroj a ďalšie podklady: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599386/EPRS_ATA(2017)599386_SK.pdf